מדיניות פרטיות וקובצי Cookie

גרסה מעודכנת זו של מדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו תיכנס לתוקף עבור משתמשים קיימים בשירותים שלנו ב-23 במאי 2018.

 1. מבוא

1.1 אנו מחויבים לשמור על פרטיות המבקרים והלקוחות באתר שלנו; במדיניות זו אנו מסבירים כיצד נטפל בנתונים האישיים שלך.

1.2 מדיניות זו חלה כאשר אנו פועלים כבקר נתונים ביחס לנתונים האישיים שלך; במילים אחרות, כאשר אנו קובעים את המטרות והאמצעים לעיבוד של אותם נתונים אישיים.

1.3 אנו משתמשים בקובצי Cookie באתר האינטרנט שלנו. ככל שאותן עוגיות אינן נחוצות בהחלט למתן האתר והשירותים שלנו, אנו נבקש ממך להסכים לשימוש שלנו בעוגיות כאשר תבקר לראשונה באתר האינטרנט שלנו.

1.4 האתר שלנו כולל בקרות פרטיות המשפיעות על האופן שבו נעבד את הנתונים האישיים שלך. על ידי שימוש בבקרות הפרטיות, תוכל לציין אם ברצונך לקבל תקשורת שיווקית ישירה ולהגביל את פרסום המידע שלך. אתה יכול לגשת לפקדי הפרטיות דרך החשבון שלך.

1.5 בתקנון זה, "אנחנו", "אנחנו" ו"שלנו" מתייחסים ל- Passion Connection LTD. למידע נוסף עלינו, ראה סעיף 17.

 1. כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך

2.1 בסעיף 2 זה קבענו:

(א) הקטגוריות הכלליות של נתונים אישיים שאנו עשויים לעבד;

(ב) במקרה של נתונים אישיים שלא השגנו ישירות ממך, המקור והקטגוריות הספציפיות של אותם נתונים;

(ג) המטרות שלשמן אנו עשויים לעבד נתונים אישיים; ו

(ד) הבסיסים המשפטיים של העיבוד.

2.2 אנו עשויים לעבד נתונים על השימוש שלך באתר ובשירותים שלנו (" נתוני שימוש "). נתוני השימוש עשויים לכלול את כתובת ה-IP שלך, המיקום הגיאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה, מערכת ההפעלה, מקור הפניה, משך הביקור, צפיות בעמודים ונתיבי ניווט באתר, כמו גם מידע על התזמון, התדירות והדפוס של השימוש בשירות שלך. המקור לנתוני השימוש הוא מערכת המעקב האנליטית שלנו. נתוני שימוש אלו עשויים להיות מעובדים למטרות ניתוח השימוש באתר ובשירותים. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ניטור ושיפור האתר והשירותים שלנו.

2.3 אנו עשויים לעבד את נתוני החשבון שלך (" נתוני חשבון "). נתוני החשבון עשויים לכלול את שמך וכתובת הדוא"ל שלך. המקור של נתוני החשבון הוא אתה או המעסיק שלך. נתוני החשבון עשויים להיות מעובדים למטרות תפעול האתר שלנו, אספקת השירותים שלנו, הבטחת אבטחת האתר והשירותים שלנו, שמירה על גיבויים של מסדי הנתונים שלנו ותקשורת איתך. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, דהיינו ניהול תקין של האתר והעסק שלנו, ביצוע חוזה בינך לביננו ו/או נקיטת צעדים, לבקשתך, להתקשר בחוזה כזה, הזמנה.

2.4 אנו עשויים לעבד מידע שאתה מפרסם לפרסום באתר האינטרנט שלנו או באמצעות השירותים שלנו (" נתוני פרסום "). נתוני הפרסום עשויים להיות מעובדים למטרות לאפשר פרסום כזה וניהול האתר והשירותים שלנו. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, דהיינו ניהול תקין של האתר והעסק שלנו או ביצוע חוזה בינך לביננו ו/או נקיטת צעדים, לפי בקשתך, להתקשר בחוזה כזה, הזמנה.

2.5 אנו עשויים לעבד מידע הכלול בכל פניה שתשלח לנו לגבי סחורות ו/או שירותים (" נתוני חקירה "). נתוני הפנייה עשויים להיות מעובדים למטרות של הצעת, שיווק ומכירה של מוצרים ו/או שירותים רלוונטיים עבורך. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא הסכמה.

2.6 אנו עשויים לעבד מידע הנוגע לקשרי הלקוחות שלנו, לרבות מידע ליצירת קשר עם הלקוח (" נתוני קשרי לקוחות "). נתוני קשרי הלקוחות עשויים לכלול את שמך, המעסיק שלך, תואר העבודה או התפקיד שלך, פרטי ההתקשרות שלך ומידע הכלול בתקשורת בינינו לבינך או למעסיק שלך. המקור לנתוני קשרי הלקוחות הוא אתה או המעסיק שלך. נתוני קשרי הלקוחות עשויים להיות מעובדים למטרות של ניהול מערכות היחסים שלנו עם לקוחות, תקשורת עם לקוחות, שמירה על תיעוד של תקשורת אלה וקידום המוצרים והשירותים שלנו ללקוחות. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ניהול תקין של קשרי הלקוחות שלנו.

2.7 אנו עשויים לעבד מידע הנוגע לעסקאות, לרבות רכישות של סחורות ושירותים, שאתה מתקשר איתנו ו/או באמצעות שירות האתר שלנו (" נתוני עסקאות "). נתוני העסקה עשויים לכלול את פרטי ההתקשרות שלך, פרטי כרטיסך ו פרטי העסקה. נתוני העסקאות עשויים להיות מעובדים לצורך אספקת הסחורה והשירותים שנרכשו ושמירה על תיעוד נאות של עסקאות אלו. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא ביצוע חוזה/הזמנה בינך לבינינו ו/או נקיטת צעדים, לבקשתך, להתקשר בחוזה/הזמנה כאמור והאינטרסים הלגיטימיים שלנו, דהיינו ניהול תקין של האתר והעסק שלנו. .

2.8 אנו עשויים לעבד מידע שאתה מספק לנו לצורך הרשמה להתראות הדוא"ל ו/או הניוזלטרים שלנו (" נתוני התראות "). ייתכן שנתוני ההתראה יעובדו למטרות שליחת ההתראות ו/או הניוזלטרים הרלוונטיים. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא הסכמה או ביצוע חוזה בינך לבינינו ו/או נקיטת צעדים, לבקשתך, להתקשרות בחוזה/צו כאמור.

2.9 אנו עשויים לעבד מידע הכלול או הקשור לכל תקשורת שתשלח אלינו (" נתוני התכתבות "). נתוני ההתכתבות עשויים לכלול את תוכן התקשורת והמטא נתונים הקשורים לתקשורת. האתר שלנו יפיק את המטא נתונים הקשורים לתקשורת שנעשתה באמצעות טפסי יצירת הקשר באתר. ייתכן שנתוני ההתכתבות יעובדו למטרות תקשורת איתך ושמירת תיעוד. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ניהול תקין של האתר והעסק שלנו והתקשורת עם המשתמשים.

2.10 הניוזלטר מכיל מה שנקרא פיקסלים למעקב. פיקסל מעקב הוא גרפיקה מיניאטורית המוטבעת בהודעות דואר אלקטרוני כאלה, הנשלחות בפורמט HTML כדי לאפשר הקלטה וניתוח של קובצי יומן. זה מאפשר ניתוח סטטיסטי של הצלחה או כישלון של קמפיינים שיווקיים מקוונים. בהתבסס על פיקסל המעקב המוטבע, הבדיקה עשויה לראות אם ומתי הודעת דואר אלקטרוני נפתחה על ידי נושא הנתונים, ואילו קישורים בדואר האלקטרוני נקראו על ידי נושאי הנתונים.

נתונים אישיים כאלה שנאספים בפיקסלים למעקב הכלולים בניוזלטרים מאוחסנים ומנתחים על ידי הבקר על מנת לייעל את משלוח הניוזלטר, כמו גם להתאים את תוכן הניוזלטר העתידי טוב יותר לאינטרסים של נושא הנתונים. נתונים אישיים אלו לא יועברו לצדדים שלישיים. נושאי המידע זכאים בכל עת לבטל את הצהרת ההסכמה הנפרדת בהתאמה שניתנה באמצעות הליך ההצטרפות הכפולה. לאחר ביטול, הנתונים האישיים הללו יימחקו על ידי הבקר. קשר התשוקה בע"מ. רואה באופן אוטומטי משיכה מקבלת הניוזלטר כביטול.

2.11 אנו עשויים לעבד כל אחד מהנתונים האישיים שלך המזוהים במדיניות זו כאשר הדבר נחוץ לצורך ביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות, בין אם בהליכים משפטיים ובין אם בהליך מינהלי או מחוץ לבית המשפט. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ההגנה והעמידה על זכויותינו המשפטיות, הזכויות המשפטיות שלך והזכויות המשפטיות של אחרים.

2.12 אנו עשויים לעבד כל אחד מהנתונים האישיים שלך המזוהים בפוליסה זו במידת הצורך למטרות השגה או שמירה על כיסוי ביטוחי, ניהול סיכונים או קבלת ייעוץ מקצועי. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר הגנה נאותה של העסק שלנו מפני סיכונים.

2.13 בנוסף למטרות הספציפיות שלשמן אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלך המפורטים בסעיף 2 זה, אנו עשויים גם לעבד כל אחד מהנתונים האישיים שלך כאשר עיבוד כזה הכרחי לצורך עמידה בהתחייבות משפטית שאנו כפופים לה, או ב כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים של אדם טבעי אחר.

2.14 אנו מציעים למשתמשים את האפשרות להשאיר הערות בודדות על תרומות בודדות לבלוג בבלוג, שנמצא באתר האינטרנט של הבקר. בלוג הוא פורטל מבוסס אינטרנט, נגיש לציבור, שדרכו אדם אחד או יותר הנקראים בלוגרים או בלוגרים יכולים לפרסם מאמרים או לרשום מחשבות במה שנקרא פוסטים בבלוג. בדרך כלל עשויים צדדים שלישיים להגיב לפוסטים בבלוג.

אם נושא המידע משאיר הערה בבלוג המתפרסם באתר זה, נשמרות ומתפרסמות גם ההערות המופיעות על ידי נושא המידע, וכן מידע על תאריך ההערה ועל שם המשתמש (שם בדוי) שנבחר על ידי נושא הנתונים. . בנוסף, כתובת ה-IP שהוקצתה על ידי ספק שירותי האינטרנט (ISP) לנושא הנתונים נרשמת גם כן. אחסון זה של כתובת ה-IP מתבצע מטעמי אבטחה, ובמקרה שהנושא יפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, או יפרסם תוכן לא חוקי באמצעות הערה נתונה. שמירת הנתונים האישיים הללו היא, לפיכך, לטובתו האישית של מבקר הנתונים, כדי שיוכל לפטור במקרה של הפרה. מידע אישי זה שנאסף לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא אם העברה כזו נדרשת על פי חוק או משרתת את מטרת ההגנה של מבקר הנתונים.

ההערות המופיעות בבלוג עשויות להיות מנוי על ידי צדדים שלישיים. בפרט, ישנה אפשרות שמגיב נרשם לתגובות בעקבות הערותיו על פוסט מסוים בבלוג.

אם נושא המידע מחליט להירשם לאופציה, הבקר ישלח הודעת אישור אוטומטית בדואר אלקטרוני כדי לבדוק את הליך ההצטרפות הכפולה האם הבעלים של כתובת הדואר האלקטרוני שצוינה החליט לטובת אפשרות זו. ניתן להפסיק את האפשרות להירשם לתגובות בכל עת.

 1. קבלת החלטות אוטומטית

3.1 כחברה אחראית, איננו משתמשים בקבלת החלטות או בפרופילים אוטומטיים.

 1. מסירת הנתונים האישיים שלך לאחרים

4.1 אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך לכל חבר בקבוצת החברות שלנו (משמעות הדבר היא החברות הבנות שלנו, חברת האחזקות האולטימטיבית שלנו וכל החברות הבנות שלה) ככל שהדבר נחוץ באופן סביר למטרות, ועל הבסיסים המשפטיים, המפורטים במדיניות זו. מידע על קבוצת החברות שלנו ניתן למצוא ב-passconn.com

4.2 אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך למבטחים ו/או ליועצים המקצועיים שלנו ככל שהדבר נחוץ באופן סביר למטרות השגה או שמירה על כיסוי ביטוחי, ניהול סיכונים, קבלת ייעוץ מקצועי, או הקמה, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות, בין אם בבית המשפט. הליכים או בהליך מנהלי או מחוץ לכותלי בית המשפט.

4.3 אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך לספקים או קבלני המשנה שלנו המזוהים ב-passconn.com/3do.pdf ככל שהדבר נחוץ באופן סביר לביצוע חוזה בינך לבינינו ו/או נקיטת צעדים, לבקשתך, להתקשר בחוזה כזה חוזה, הזמנה.

4.4 עסקאות פיננסיות הקשורות לאתר ולשירותים שלנו מטופלות על ידי ספקי שירותי התשלום שלנו, למשל Paypal, Skrill, Stripe, Tpay, רשימה בכתובת האתר. אנו נשתף נתוני עסקאות עם ספקי שירותי התשלומים שלנו רק במידה הדרושה למטרות עיבוד התשלומים שלך, החזר תשלומים אלו וטיפול בתלונות ושאילתות הקשורות לתשלומים והחזרים אלו. אתה יכול למצוא מידע על מדיניות הפרטיות והנהלים של ספקי שירותי התשלום passconn.com/3po.pdf.

4.5 אנו עשויים לחשוף את נתוני פנייתך לאחד או יותר מאותם ספקי צד שלישי נבחרים של סחורות ושירותים המזוהים באתר האינטרנט שלנו במטרה לאפשר להם ליצור איתך קשר כדי שיוכלו להציע, לשווק ולמכור לך סחורות רלוונטיות ו/או שירותים. כל צד שלישי כאמור יפעל כבקר נתונים ביחס לנתוני החקירה שאנו מספקים לו; וביצירת קשר אליך, כל צד שלישי כזה יספק לך עותק של מדיניות הפרטיות שלו, שתסדיר את השימוש של אותו צד שלישי בנתונים האישיים שלך.

4.6 בנוסף לחשיפה הספציפית של נתונים אישיים המפורטים בסעיף 4 זה, אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך כאשר חשיפה כזו נחוצה לצורך עמידה בהתחייבות משפטית שאנו כפופים לה, או על מנת להגן על האינטרסים החיוניים שלך או אינטרסים חיוניים של אדם טבעי אחר. אנו עשויים גם לחשוף את הנתונים האישיים שלך כאשר חשיפה כזו נחוצה לצורך ביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות, בין אם בהליכים משפטיים ובין אם בהליך מינהלי או מחוץ לבית המשפט.

 1. העברות בינלאומיות של הנתונים האישיים שלך

5.1 בסעיף 5 זה, אנו מספקים מידע על הנסיבות שבהן הנתונים האישיים שלך עשויים להיות מועברים למדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA).

5.2 לנו ולחברות הקבוצה האחרות שלנו יש משרדים ומתקנים בבריטניה. הנציבות האירופית קיבלה "החלטת הלימה" ביחס לחוקי הגנת המידע של כל אחת מהמדינות הללו. העברות לכל אחת מהמדינות הללו יהיו מוגנות באמצעי הגנה מתאימים, כלומר שימוש בסעיפים סטנדרטיים להגנה על מידע שאומצו או אושרו על ידי הנציבות האירופית.

5.3 מתקני האירוח עבור האתר שלנו ממוקמים בארצות הברית, בריטניה, גרמניה, יפן, אוסטרליה, פולין. הנציבות האירופית קיבלה "החלטת הלימה" ביחס לחוקי הגנת המידע של כל אחת מהמדינות הללו. העברות לכל אחת מהמדינות הללו יהיו מוגנות באמצעי הגנה מתאימים, כלומר שימוש בסעיפים סטנדרטיים להגנה על מידע שאומצו או אושרו על ידי הנציבות האירופית.

5.4 אתה מאשר כי נתונים אישיים שאתה מוסר לפרסום דרך האתר או השירותים שלנו עשויים להיות זמינים, דרך האינטרנט, ברחבי העולם. איננו יכולים למנוע שימוש או שימוש לרעה בנתונים אישיים כאלה על ידי אחרים.

 1. שמירה ומחיקה של נתונים אישיים

6.1 סעיף 6 זה מגדיר את מדיניות ונוהל שמירת הנתונים שלנו, אשר נועדו להבטיח שאנו עומדים בהתחייבויות המשפטיות שלנו ביחס לשמירה ומחיקה של נתונים אישיים.

6.2 נתונים אישיים שאנו מעבדים לכל מטרה או מטרה לא יישמרו למשך זמן רב יותר מהנדרש למטרה זו או למטרות אלו. הקריטריונים המשמשים לקביעת תקופת האחסון של נתונים אישיים הם תקופת השמירה הקבועה בחוק. לאחר תום אותה תקופה, הנתונים התואמים נמחקים באופן שוטף, כל עוד אין בהם צורך לקיום החוזה או תחילת חוזה.

6.5 על אף שאר ההוראות של סעיף 6 זה, אנו עשויים לשמור את הנתונים האישיים שלך כאשר שמירה כזו נחוצה לצורך עמידה בהתחייבות משפטית שאנו כפופים לה, או על מנת להגן על האינטרסים החיוניים שלך או האינטרסים החיוניים של אדם טבעי אחר.

 1. תיקונים

7.1 אנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת על ידי פרסום גרסה חדשה באתר האינטרנט שלנו.

7.2 עליך לבדוק את הדף הזה מדי פעם כדי לוודא שאתה מרוצה מכל שינוי במדיניות זו.

7.3 אנו עשויים להודיע לך על שינויים משמעותיים במדיניות זו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכת ההודעות הפרטיות באתר האינטרנט שלנו.

 1. הזכויות שלך

8.1 בסעיף 8 זה, ריכזנו את הזכויות שיש לך על פי חוק הגנת המידע. חלק מהזכויות מורכבות, ולא כל הפרטים נכללו בסיכומים שלנו. בהתאם לכך, עליך לקרוא את החוקים הרלוונטיים ואת הנחיות הרשויות הרגולטוריות לקבלת הסבר מלא על זכויות אלו.

8.2 הזכויות העיקריות שלך על פי חוק הגנת המידע הן:

(א) זכות הגישה;

(ב) הזכות לתיקון;

(ג) הזכות למחיקה;

(ד) הזכות להגביל את העיבוד;

(ה) הזכות להתנגד לעיבוד;

(ו) הזכות לניידות נתונים;

(ז) הזכות להתלונן בפני רשות מפקחת; ו

(ח) הזכות לחזור בהסכמה.

8.3 יש לך הזכות לאשר אם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך או לא, ובמקרה שאנו עושים זאת, גישה לנתונים האישיים, יחד עם מידע נוסף מסוים. מידע נוסף זה כולל פרטים על מטרות העיבוד, קטגוריות הנתונים האישיים הנוגעים בדבר ומקבלי הנתונים האישיים. בתנאי שהזכויות והחירויות של אחרים לא יושפעו, אנו נספק לך עותק של הנתונים האישיים שלך. העותק הראשון יסופק ללא תשלום, אך עותקים נוספים עשויים להיות כפופים לתשלום סביר. אתה יכול לגשת לנתונים האישיים שלך על ידי ביקור בחשבון/פרופיל שלך כאשר אתה מחובר לאתר שלנו.

8.4 יש לך את הזכות לתקן כל מידע אישי שגוי אודותיך, ובהתחשב במטרות העיבוד, להשלים כל מידע אישי חלקי אודותיך.

8.5 בנסיבות מסוימות יש לך את הזכות למחיקת הנתונים האישיים שלך ללא דיחוי מיותר. נסיבות אלה כוללות: הנתונים האישיים אינם נחוצים עוד ביחס למטרות שלשמן נאספו או עובדו בדרך אחרת; אתה חוזר בו מהסכמה לעיבוד מבוסס הסכמה; אתה מתנגד לעיבוד לפי כללים מסוימים של חוק הגנת המידע החל; העיבוד הוא למטרות שיווק ישיר; והנתונים האישיים עובדו שלא כדין. עם זאת, ישנן חריגות של הזכות למחיקה. ההחרגות הכלליות כוללות היכן שהעיבוד הכרחי: למימוש זכות חופש הביטוי והמידע; לעמידה בהתחייבות משפטית; או לביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות.

8.6 בנסיבות מסוימות יש לך את הזכות להגביל את העיבוד של הנתונים האישיים שלך. נסיבות אלה הן: אתה מערער על נכונות הנתונים האישיים; העיבוד אינו חוקי אך אתה מתנגד למחיקה; איננו זקוקים עוד לנתונים האישיים למטרות העיבוד שלנו, אך אתה זקוק לנתונים אישיים לצורך הקמה, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות; והתנגדת לעיבוד, עד לאימות התנגדות זו. כאשר העיבוד הוגבל על בסיס זה, אנו עשויים להמשיך לאחסן את הנתונים האישיים שלך. עם זאת, אנו נעבד אותו רק אחרת: בהסכמתך; לביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות; להגנה על זכויותיו של אדם טבעי או משפטי אחר; או מסיבות של אינטרס ציבורי חשוב.

8.7 יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד שלנו של הנתונים האישיים שלך מסיבות הנוגעות למצבך הספציפי, אך רק במידה שהבסיס המשפטי לעיבוד הוא שהעיבוד הכרחי עבור: ביצוע משימה שבוצעה ב האינטרס הציבורי או בהפעלת כל סמכות רשמית הנתונה לנו; או המטרות של האינטרסים הלגיטימיים שנרדפים על ידינו או על ידי צד שלישי. אם תגיש התנגדות כזו, נפסיק לעבד את המידע האישי אלא אם כן נוכל להוכיח עילות לגיטימיות משכנעות לעיבוד שגוברות על האינטרסים, הזכויות והחירויות שלך, או שהעיבוד נועד להקמה, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות.

8.8 יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד שלנו של הנתונים האישיים שלך למטרות שיווק ישיר (כולל פרופיל למטרות שיווק ישיר). אם תגיש התנגדות כזו, אנו נפסיק לעבד את הנתונים האישיים שלך למטרה זו.

8.9 יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד שלנו של הנתונים האישיים שלך למטרות מחקר מדעיות או היסטוריות או למטרות סטטיסטיות מסיבות הקשורות למצבך הספציפי, אלא אם העיבוד הכרחי לביצוע משימה שבוצעה מסיבות של אינטרס ציבורי.

8.10 במידה שהבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים האישיים שלך הוא:

(א) הסכמה; אוֹ

(ב) שהעיבוד הכרחי לקיום חוזה שאתה צד לו או על מנת לנקוט בצעדים לבקשתך לפני כריתת החוזה,

ועיבוד כזה מבוצע באמצעים אוטומטיים, יש לך את הזכות לקבל מאיתנו את הנתונים האישיים שלך בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה במכונה. עם זאת, זכות זו אינה חלה כאשר היא תשפיע לרעה על זכויותיהם וחירויותיהם של אחרים.

8.11 אם אתה סבור שהעיבוד שלנו של המידע האישי שלך מפר את חוקי הגנת המידע, יש לך זכות משפטית להגיש תלונה לרשות מפקחת האחראית על הגנת מידע. אתה רשאי לעשות זאת במדינה החברה באיחוד האירופי של מגוריכם הרגילים, במקום העבודה שלכם או במקום של ההפרה לכאורה.

8.12 ככל שהבסיס המשפטי לעיבוד המידע האישי שלך הוא הסכמה, יש לך את הזכות לחזור בהסכמה זו בכל עת. משיכה לא תשפיע על חוקיות הטיפול לפני המשיכה.

8.13 אתה רשאי לממש כל אחת מהזכויות שלך ביחס לנתונים האישיים שלך על ידי הודעה בכתב אלינו או ליצור איתנו קשר באמצעות טופס יצירת קשר, בנוסף לשיטות האחרות המפורטות בסעיף 8 זה.

 1. אתרי צד שלישי

9.1 האתר שלנו כולל היפר-קישורים ופרטים של אתרי צד שלישי.

9.2 אין לנו שליטה על, ואינו אחראים למדיניות הפרטיות ולנוהלי הפרטיות של צדדים שלישיים.

 1. נתונים אישיים של ילדים

10.1 האתר והשירותים שלנו מיועדים לאנשים מעל גיל 13.

10.2 אם יש לנו סיבה להאמין שאנו מחזיקים נתונים אישיים של אדם מתחת לגיל זה במאגרי המידע שלנו, אנו נמחק את הנתונים האישיים הללו.

 1. עדכון מידע

11.1 אנא הודע לנו אם יש לתקן או לעדכן את המידע האישי שאנו מחזיקים עליך.

 1. לגבי עוגיות

12.1 קובץ Cookie הוא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ונשמר על ידי הדפדפן. המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש דף מהשרת.

אתרי אינטרנט ושרתים רבים משתמשים בעוגיות. עוגיות רבות מכילות מה שנקרא מזהה cookie. מזהה קובץ cookie הוא מזהה ייחודי של קובץ ה-cookie. הוא מורכב ממחרוזת תווים שבאמצעותה ניתן להקצות דפי אינטרנט ושרתים לדפדפן האינטרנט הספציפי שבו אוחסן ה-cookie. זה מאפשר לאתרי אינטרנט ולשרתים שבהם ביקרת להבדיל בין הדפדפן האישי של נושא הנתונים מדפדפני אינטרנט אחרים המכילים עוגיות אחרות. דפדפן אינטרנט ספציפי ניתן לזהות ולזהות באמצעות מזהה העוגייה הייחודי.

באמצעות שימוש בעוגיות, הבדיקה יכולה לספק למשתמשים באתר זה שירותים ידידותיים יותר למשתמש שלא היו אפשריים ללא הגדרת העוגיות.

באמצעות קובץ cookie, ניתן לבצע אופטימיזציה של המידע וההצעות באתר שלנו תוך מחשבה על המשתמש. קובצי Cookie מאפשרים לנו, כאמור, לזהות את משתמשי האתר שלנו. מטרת הכרה זו היא להקל על המשתמשים להשתמש באתר האינטרנט שלנו. המשתמש באתר המשתמש בקובצי Cookie, למשל, אינו חייב להזין נתוני גישה בכל גישה לאתר, מכיוון שהאתר משתלט על כך, והעוגייה מאוחסנת כך במערכת המחשב של המשתמש. דוגמה נוספת היא עוגיה של עגלת קניות בחנות מקוונת. החנות המקוונת זוכרת את המאמרים שלקוח הכניס לעגלת הקניות הוירטואלית באמצעות עוגיה.

נושא המידע רשאי, בכל עת, למנוע הגדרת קובצי Cookie דרך אתר האינטרנט שלנו באמצעות הגדרה מתאימה של דפדפן האינטרנט בו נעשה שימוש, ובכך עשוי לשלול לצמיתות הגדרת קובצי Cookie. יתר על כן, קובצי Cookie שכבר מוגדרים עשויים להימחק בכל עת באמצעות דפדפן אינטרנט או תוכנות אחרות. זה אפשרי בכל דפדפני האינטרנט הפופולריים. אם נושא הנתונים משבית את הגדרת העוגיות בדפדפן האינטרנט שבו נעשה שימוש, ייתכן שלא כל הפונקציות של האתר שלנו יהיו ניתנות לשימוש לחלוטין.

12.2 עוגיות עשויות להיות עוגיות "מתמשכות" או עוגיות "הפעלה": עוגיה מתמשכת תישמר על ידי דפדפן אינטרנט ותישאר בתוקף עד לתאריך התפוגה שנקבע, אלא אם כן נמחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; מאידך גיסא, קובץ Cookie של הפעלה יפוג בתום הפעלת המשתמש, כאשר דפדפן האינטרנט ייסגר.

12.3 עוגיות אינן מכילות בדרך כלל מידע שמזהה משתמש באופן אישי, אך מידע אישי שאנו מאחסנים אודותיך עשוי להיות מקושר למידע המאוחסן בקובצי Cookie ומתקבל ממנו.

 1. קובצי Cookie שאנו משתמשים בהם

13.1 אנו משתמשים בקובצי Cookie למטרות הבאות:

(א) אימות - אנו משתמשים בעוגיות כדי לזהות אותך כשאתה מבקר באתר האינטרנט שלנו ובזמן שאתה מנווט באתר שלנו. עוגיות המשמשות למטרה זו הן: עוגיות הפעלה;

(ב) סטטוס - אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לעזור לנו לקבוע אם אתה מחובר לאתר שלנו;

(ג) עגלת קניות - אנו משתמשים בעוגיות כדי לשמור על מצב עגלת הקניות שלך בזמן שאתה מנווט באתר האינטרנט שלנו;

(ד) התאמה אישית - אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאחסן מידע על ההעדפות שלך וכדי להתאים עבורך את האתר שלנו;

(ה) אבטחה - אנו משתמשים בקובצי Cookie כמרכיב של אמצעי האבטחה המשמשים להגנה על חשבונות משתמש, לרבות מניעת שימוש מזויף באישורי התחברות, וכדי להגן על האתר והשירותים שלנו באופן כללי;

(ו) פרסום - אנו משתמשים בעוגיות כדי לעזור לנו להציג פרסומות שיהיו רלוונטיות עבורך;

(ז) ניתוח - אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לעזור לנו לנתח את השימוש והביצועים של האתר והשירותים שלנו; ו

(ח) הסכמת עוגיות - אנו משתמשים בעוגיות כדי לאחסן את ההעדפות שלך ביחס לשימוש בעוגיות באופן כללי יותר.

 1. קובצי Cookie המשמשים את ספקי השירותים שלנו

14.1 ספקי השירותים שלנו משתמשים בקובצי Cookie וייתכן שהעוגיות האלה יאוחסנו במחשב שלך כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו.

14.2 אנו משתמשים ב-Google Analytics כדי לנתח את השימוש באתר שלנו. גוגל אנליטיקס אוספת מידע על השימוש באתר באמצעות עוגיות. המידע שנאסף בנוגע לאתר שלנו משמש ליצירת דוחות על השימוש באתר שלנו. מדיניות הפרטיות של Google זמינה בכתובת: https://www.google.com/policies/privacy/ .

14.3 אנו עשויים לפרסם באתר האינטרנט שלנו פרסומות המבוססות על עניין של Google AdSense. אלה מותאמים על ידי Google כדי לשקף את תחומי העניין שלך. כדי לקבוע את תחומי העניין שלך, Google תעקוב אחר התנהגותך באתר האינטרנט שלנו ובאתרים אחרים ברחבי האינטרנט באמצעות קובצי Cookie. אנו מפרסמים פרסומות של Google AdSense באתר האינטרנט שלנו. כדי לקבוע את תחומי העניין שלך, Google תעקוב אחר התנהגותך באתר האינטרנט שלנו ובאתרים אחרים ברחבי האינטרנט באמצעות קובצי Cookie. מעקב התנהגות זה מאפשר לגוגל להתאים את הפרסומות שאתה רואה באתרים אחרים כך שישקפו את תחומי העניין שלך (אך אנו לא מפרסמים פרסומות מבוססות עניין באתר האינטרנט שלנו). תוכל להציג, למחוק או להוסיף קטגוריות עניין המשויכות לדפדפן שלך על ידי ביקור בכתובת: https://adssettings.google.com . אתה יכול גם לבטל את הסכמתך לקובץ ה-cookie של הרשת של שותפי AdSense באמצעות הגדרות אלו או באמצעות מנגנון ביטול ההסכמה של Multi-Cookie של Network Advertising Initiative בכתובת: http://optout.networkadvertising.org . עם זאת, מנגנוני ביטול הסכמה אלה עצמם משתמשים בעוגיות, ואם תנקה את קובצי העוגיות מהדפדפן שלך ביטול ההסכמה שלך לא יישמר. כדי להבטיח ביטול הסכמה לגבי דפדפן מסוים, ייתכן שתרצה לשקול להשתמש בתוספי הדפדפן של Google הזמינים בכתובת: https://support.google.com/ads/answer/7395996 .

14.4 אנו משתמשים בעוגיות של מדיה חברתית. עוגיות אלו משמשות כאשר אתה משתף מידע באמצעות כפתור שיתוף מדיה חברתית או כפתור "אהבתי" באתר שלנו או שאתה מקשר את חשבונך או עוסק בתוכן שלנו באתר רשת חברתית כמו פייסבוק או טוויטר. הרשת החברתית תתעד שעשית זאת.

14.5 אנו משתמשים בספקי שירותים המפורטים ב-passconn.com/3po.pdf. השירותים האלה משתמשים בעוגיות למטרות שונות כמו מדיה חברתית, רשימה שלמה בכתובת passconn.com/3po.pdf. תוכל לצפות במדיניות הפרטיות של ספק שירות זה בכתובת passconn.com/3po.pdf.

 1. ניהול עוגיות

15.1 רוב הדפדפנים מאפשרים לך לסרב לקבל עוגיות ולמחוק עוגיות. השיטות לעשות זאת משתנות מדפדפן לדפדפן, ומגרסה לגרסה. עם זאת, אתה יכול לקבל מידע עדכני על חסימה ומחיקה של קובצי Cookie באמצעות קישורים אלה:

(א) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw (Chrome);

(ב) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(ג) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (אופרה);

(ד) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(ה) https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); ו

(ו) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

מידע נוסף על קובצי Cookie, כולל כיצד לראות אילו קובצי Cookie הוגדרו במחשב או במכשיר הנייד שלך וכיצד לנהל ולמחוק אותם, בקר בכתובת www.allaboutcookies.org.

15.2 לחסימת כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על השימושיות של אתרים רבים.

15.3 אם תחסום עוגיות, לא תוכל להשתמש בכל התכונות באתר שלנו, בשירות.

 1. העדפות קובצי Cookie

16.1 אתה יכול לנהל את ההעדפות שלך הנוגעות לשימוש בעוגיות באתר שלנו. בדרך כלל אתה יכול להסיר או לדחות קובצי Cookie דרך הגדרות הדפדפן שלך. על מנת לעשות זאת, עקוב אחר ההוראות שסופק על ידי הדפדפן שלך (בדרך כלל נמצאות בתוך המתקן "הגדרות", "עזרה", "כלים" או "עריכה"). דפדפנים רבים מוגדרים לקבל קובצי Cookie עד שתשנה את ההגדרות שלך.

 1. הפרטים שלנו

17.1 אתר זה הינו בבעלות ומופעל על ידי Passion Connection LTD.

17.2 אנו רשומים באנגליה ובוויילס תחת מספר רישום 8252252, והמשרד הרשום שלנו הוא

44 ברודווי
לונדון
E15 1XH
הממלכה המאוחדת

17.3 מקום העסקים העיקרי שלנו הוא

44 ברודווי
לונדון
E15 1XH
בריטניה .

17.4 ניתן לפנות אלינו:

(א) בדואר, לכתובת הדואר המפורטת לעיל;

(ב) באמצעות טופס יצירת הקשר באתר שלנו;

(ג) בטלפון, במספר איש הקשר שפורסם באתר האינטרנט שלנו או

(ד) בדוא"ל, באמצעות כתובת הדוא"ל המפורסמת באתר האינטרנט שלנו.

 1. נציג באיחוד האירופי

18.1 הנציגה שלנו באיחוד האירופי ביחס לחובותינו על פי חוק הגנת המידע היא Passion Connection LTD. Passion Connection LTD d/b/a Lucidsamples היא השולטת במידע האישי שלך למטרות החקיקה האירופית להגנת מידע. עיין בסעיף צור קשר למעלה לפרטי יצירת קשר.

נציג האיחוד האירופי שלנו אתה יכול לפנות בכתובתדוֹאַר.

 1. קצין הגנת מידע

19.1 פרטי הקשר של קצין הגנת המידע שלנו הם:דוֹאַר.