LS65

Airmax Pads [Virus Ti Soundset]

价格: $28.21


SSL Transaction

Secured by Paypal

简短的摘要
 - 128个深,温暖和空气垫
- Virus Ti合成器的声音设置
- 美妙,大气的心情

128个惊人的,温暖的,深沉的,通风的,乌托邦式的幻想'垫'声音是这个病毒样本库中的特色!这是一个主题声音集,充满了很好的预设。一场盛宴......

阅读更多

听取演示

像我们的样品? - 分享!

 • 关于Airmax垫


  128个惊人的,温暖的,深沉的,通风的,乌托邦式的幻想'垫'声音是这个病毒样本库中的特色!这是一个主题声音集,充满了很好的预设。音乐家们希望热身,加深和扩大他们的作品,或为他们增添一点幻想的音乐家们的盛宴。伟大的,完美的“温暖的垫子”,穿透“深度正弦”的高音和鸣响的“垫圈”,新时代的“长笛垫”或一次性的嘶嘶声垫,只是整个乐趣的一部分。有没有这样的地方,你可以找到这么多伟大的发声垫?使用Airmax Pads Soundset是一种纯粹的乐趣,可能会成为一个伟大的灵感。请听一下我们想要包含至少一些打击垫的演示。

  下面是Virus Ti Airmax Pads Soundset中预设的详细列表

  0乌托邦1
  1乌托邦2
  2乌托邦3
  3乌托邦4
  4 DeepSine 1
  5 DeepSine 2
  6 DeepSine 3
  7 DeepSine 4
  8 ShakingSin
  9 SineOrgan
  10 MagicSine1
  11 MagicSine2
  12 NoiseSine
  13 NoiseSq
  14 WarmPad 1
  15 WarmPad 2
  16 WarmPad 3
  17 ChillPad 1
  18 ChillPad 2
  19 ChillPad 3
  20 ChillPad 4
  21 ChillPad 6
  22 AirPad 1
  23 AirPad 2
  24 AirPad 3
  25 AirPad 4
  26 AirPad 5
  27 AirPad 6
  28 Expressio 1
  29 Expressio 2
  30 Expressio 3
  31 Expressio 4
  32 DreamPad 1
  33 DreamPad 2
  34 DreamPad 3
  35 DreamPad 4
  36 NicePad 1
  37 NicePad 2
  38 LucidPad 1
  39 LucidPad 2
  40 LucidPad 3
  41 LucidPad 4
  42 LucidPad 5
  43 LucidPad 6
  44 LucidPad 7
  45 LucidPad 8
  46情绪1
  47情绪2
  48 VibLight 1
  49 VibLight 2
  50 VibLight 3
  51 VibLight 4
  52 CalmPad 1
  53 CalmPad 2
  54 CalmPad 3
  55 CalmPad 4
  56幻想P.1
  57幻想P.2
  58幻想P.3
  59幻想P.4
  60幻想P.5
  61幻想P.6
  62幻想P.7
  63幻想P.8
  64 PianoPad 1
  65 PianoPad 2
  66 PianoPad 3
  67 RingPad 1
  68 RingPad 2
  69 AirBells
  70 GlassPad 1
  71 GlassPad 2
  72 GlassPad 3
  73 FlutePad 1
  74 FlutePad 2
  75 FlutePad 3
  76长笛1
  77长笛2
  78长笛3
  79 ChoirPad 1
  80 TranceP.1
  81 TranceP.2
  82 TranceP.3
  83 TranceP.4
  84 TranceP.5
  85 TranceP.6
  86 FullPad 1
  87 FullPad 2
  88 FullPad 3
  89 FullPad 4
  90 HighPad 1
  91 HighPad 2
  92 HighPad 3
  93 HighPad 4
  94 HighPad 5
  95 NiceFluteP
  96 OrganPad 1
  97 OrganPad 2
  98 OrganPad 3
  99 OrganPad 4
  100 OrganPad 5
  101 HighOrgan
  102 AirOrgan 1
  103 AirOrgan 2
  104 AirOrgan 3
  105 CosmicPad1
  106 CosmicPad2
  107 CosmicPad3
  108 CosmicPad4
  109 CosmicPad5
  110 CosmicVibe
  111 WhistlePad
  112礼仪
  113 PhaserPad
  114风笛
  115 VibratoP.1
  116 HighVibPad
  117 AirBottle
  118 AirZone
  119 HeavenP.1
  120 HeavenP.2
  121 HeavenP.3
  122 CrystalP.1
  123 CrystalP.2
  124 BeautyP1
  125 BeautyP2
  126金属
  127 Phaserwave

顾客评论

写评论

533.33ms