Polityka prywatności i plików cookie

Ta zaktualizowana wersja naszej polityki prywatności i plików cookie wejdzie w życie dla obecnych użytkowników naszych usług w dniu 23 maja 2018 r.

 1. Wstęp

1.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową i klientów; w niniejszej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób będziemy postępować z Twoimi danymi osobowymi.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych; innymi słowy, gdy ustalamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Na naszej stronie używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są bezwzględnie konieczne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej.

1.4 Nasza strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które wpływają na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać bezpośrednie komunikaty marketingowe i ograniczyć publikację swoich informacji. Możesz uzyskać dostęp do kontroli prywatności za pośrednictwem swojego konta.

1.5 W niniejszej polityce terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Passion Connection LTD. Więcej informacji o nas można znaleźć w sekcji 17.

 1. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

2.1 W niniejszej Sekcji 2 określiliśmy:

(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie – źródło i szczególne kategorie tych danych;

(c) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; oraz

d) podstawy prawne przetwarzania.

2.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług („ dane użytkowania ”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, długość wizyty, odsłony i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usług. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasz system śledzenia analitycznego. Te dane dotyczące użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

2.3 Możemy przetwarzać dane Twojego konta („ dane konta ”). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródłem danych o koncie jesteś Ty lub Twój pracodawca. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszego serwisu, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszego serwisu i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością gospodarczą, wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy, zamówienia.

2.4 Możemy przetwarzać informacje, które publikujesz w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („ dane publikacji ”). Dane publikacyjne mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszym serwisem i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością gospodarczą lub wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy, zamówienia.

2.5 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym do nas zapytaniu dotyczącym towarów i/lub usług („ dane zapytania ”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i/lub usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.6 Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym informacje kontaktowe klientów („ dane dotyczące relacji z klientami ”). Dane dotyczące relacji z klientami mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, pracodawcę, stanowisko lub stanowisko, dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą. Źródłem danych o relacjach z klientami jesteś Ty lub Twój pracodawca. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tej komunikacji oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszymi relacjami z klientami.

2.7 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które zawierasz z nami i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, usługi („ dane transakcji ”). Dane transakcji mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, dane karty i szczegóły transakcji. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczania zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy/zamówienia między Tobą a nami i/lub podjęcie na Twoje żądanie działań w celu zawarcia takiej umowy/zamówienia oraz nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością .

2.8 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mail i/lub biuletynów („ dane powiadomień ”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie działań na Twoje żądanie w celu zawarcia takiej umowy/zamówienia.

2.9 Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą do nas wysyłasz („ dane dotyczące korespondencji ”). Dane korespondencyjne mogą obejmować treść komunikacji oraz metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa będzie generować metadane związane z komunikacją prowadzoną za pomocą formularzy kontaktowych serwisu. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia ewidencji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową oraz biznesem i komunikacją z użytkownikami.

2.10 Newsletter zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, która jest wysyłana w formacie HTML, aby umożliwić rejestrację i analizę pliku dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Test może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz jakie linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe gromadzone w pikselach śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera, a także jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje w dowolnym momencie prawo do odwołania odpowiedniego odrębnego oświadczenia o wyrażeniu zgody wydanego w ramach procedury podwójnego wyboru. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. The Passion Connection Sp. automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako rezygnację.

2.11 Możemy przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

2.12 W razie potrzeby możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie odpowiednia ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

2.13 Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o których mowa w niniejszym punkcie 2, możemy również przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

2.14 Oferujemy użytkownikom możliwość pozostawienia indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów na blogu na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to ogólnodostępny portal internetowy, za pośrednictwem którego jedna lub więcej osób zwanych blogerami lub blogerami internetowymi może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych blogpostach. Wpisy na blogu mogą być zwykle komentowane przez osoby trzecie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pozostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie, komentarze zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą, są również przechowywane i publikowane, a także informacje o dacie komentarza i wybranym przez osobę, której dane dotyczą (pseudonimie) . Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) osobie, której dane dotyczą. Przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, narusza prawa osób trzecich lub zamieszcza treści o charakterze bezprawnym poprzez dany komentarz. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora danych, aby mógł on uniewinnić się w przypadku naruszenia. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przepisami prawa lub służy obronie administratora danych.

Komentarze zamieszczane na blogu mogą być subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności istnieje możliwość, że komentujący zasubskrybuje komentarze po jego komentarzach do konkretnego wpisu na blogu.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się na skorzystanie z tej opcji, administrator wyśle automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić procedurę podwójnego opt-in, czy właściciel podanego adresu e-mail zdecydował się na tę opcję. Możliwość zapisania się do komentarzy może zostać w każdej chwili wycofana.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

3.1 Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

 1. Udostępnianie danych osobowych innym osobom

4.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (to znaczy naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione do celów i na podstawie prawnej określonej w niniejszej polityce. Informacje o naszej grupie firm można znaleźć na passconn.com

4.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w sądzie w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4.3 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym dostawcom lub podwykonawcom wskazanym na stronie passconn.com/3do.pdf, o ile jest to uzasadnione w celu wykonania umowy między Tobą a nami i/lub podjęcia kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowa, zamówienie.

4.4 Transakcje finansowe związane z naszą witryną internetową i usługami są obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, np. Paypal, Skrill, Stripe, Tpay, lista pod adresem url. Będziemy udostępniać dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i zwrotami. Informacje o polityce prywatności i praktykach dostawców usług płatniczych można znaleźć na stronie passconn.com/3po.pdf.

4.5 Możemy ujawnić Twoje dane zapytania jednemu lub kilku wybranym zewnętrznym dostawcom towarów i usług wskazanym na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia im skontaktowania się z Tobą, aby mogli oferować, wprowadzać na rynek i sprzedawać Ci odpowiednie towary i/lub usługi. Każda taka strona trzecia będzie działać jako administrator danych w odniesieniu do danych zapytania, które jej dostarczamy; a po skontaktowaniu się z Tobą każda taka strona trzecia dostarczy Ci kopię swojej własnej polityki prywatności, która będzie regulować wykorzystanie Twoich danych osobowych przez tę stronę trzecią.

4.6 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie 4, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotne interesy innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

 1. Międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych

5.1 W niniejszej sekcji 5 podajemy informacje o okolicznościach, w których Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5.2 My i inne spółki z naszej grupy posiadamy biura i obiekty w Wielkiej Brytanii. Komisja Europejska podjęła „decyzję w sprawie adekwatności” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych w każdym z tych krajów. Transfery do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie stosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5.3 Obiekty hostingowe naszej strony internetowej znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii, Australii, Polsce. Komisja Europejska podjęła „decyzję w sprawie adekwatności” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych w każdym z tych krajów. Transfery do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie stosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5.4 Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe, które przesyłasz do publikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usług, mogą być dostępne przez Internet na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystywaniu takich danych osobowych przez inne osoby.

 1. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

6.1 Niniejsza sekcja 6 określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do przechowywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów. Kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania danych osobowych to odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji umowy lub zawarcia umowy.

6.5 Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu 6, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeżeli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

 1. Poprawki

7.1 Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

7.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce.

7.3 Możemy powiadomić Cię o istotnych zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu prywatnych wiadomości na naszej stronie internetowej.

 1. Twoje prawa

8.1 W tej sekcji 8 podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są skomplikowane i nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

8.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

a) prawo dostępu;

(b) prawo do sprostowania;

c) prawo do usunięcia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; oraz

h) prawo do wycofania zgody.

8.3 Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz, jeśli to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych. Jeżeli prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, odwiedzając swoje konto/profil po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej.

8.4 Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych na Twój temat oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych na Twój temat.

8.5 W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofasz zgodę na przetwarzanie w oparciu o zgodę; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z określonymi zasadami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni; a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w których przetwarzanie jest niezbędne: w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; za spełnienie obowiązku prawnego; lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

8.6 W niektórych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Te okoliczności to: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; i wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Jednak będziemy je przetwarzać tylko w inny sposób: za Twoją zgodą; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; o ochronę praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

8.7 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do: wykonania zadania realizowanego w interes publiczny lub w wykonywaniu powierzonej nam władzy publicznej; lub do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.

8.8 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingu bezpośredniego). Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

8.9 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

8.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

a) zgoda; lub

(b) że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy miałoby to negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

8.11 Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

8.12 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

8.13 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, wysyłając do nas pisemne powiadomienie lub kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego, oprócz innych metod określonych w niniejszej sekcji 8.

 1. Strony internetowe osób trzecich

9.1 Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza i szczegółowe informacje na temat stron internetowych osób trzecich.

9.2 Nie mamy kontroli nad polityką prywatności i praktykami stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

 1. Dane osobowe dzieci

10.1 Nasza strona internetowa i usługi są skierowane do osób powyżej 13 roku życia.

10.2 Jeśli mamy powody, by sądzić, że przechowujemy w naszych bazach dane osobowe osoby poniżej tego wieku, usuniemy te dane osobowe.

 1. Aktualizacja informacji

11.1 Prosimy o poinformowanie nas, jeśli posiadane przez nas dane osobowe wymagają korekty lub aktualizacji.

 1. O plikach cookie

12.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Wiele witryn internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie Test może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik serwisu, który korzysta z plików cookies, np. nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ jest to przejmowane przez witrynę, a zatem plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku poprzez plik cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić umieszczania plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

12.2 Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie go przed datą wygaśnięcia; natomiast sesyjny plik cookie wygaśnie pod koniec sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

12.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

 1. Pliki cookie, których używamy

13.1 Używamy plików cookie w następujących celach:

(a) uwierzytelnianie - używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię, gdy odwiedzasz naszą witrynę i poruszasz się po niej. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: pliki cookie sesji;

(b) status - używamy plików cookie, aby pomóc nam ustalić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie;

(c) koszyk – używamy plików cookie, aby utrzymać stan koszyka zakupów podczas poruszania się po naszej stronie internetowej;

(d) personalizacja – używamy plików cookies do przechowywania informacji o Twoich preferencjach oraz personalizacji naszej strony internetowej dla Ciebie;

(e) bezpieczeństwo - używamy plików cookie jako elementu środków bezpieczeństwa stosowanych do ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystywaniu danych logowania oraz do ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług;

(f) reklama - używamy plików cookie, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie odpowiednie;

(g) analiza - używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować korzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług; oraz

(h) zgoda na pliki cookie - używamy plików cookie do przechowywania twoich preferencji w odniesieniu do ogólniejszego korzystania z plików cookie.

 1. Pliki cookie używane przez naszych usługodawców

14.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej witryny.

14.2 Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony internetowej za pomocą plików cookies. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/ .

14.3 Na naszej stronie internetowej możemy publikować reklamy Google AdSense oparte na zainteresowaniach. Są one dostosowane przez Google do Twoich zainteresowań. Aby określić Twoje zainteresowania, Google będzie śledzić Twoje zachowanie na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych za pomocą plików cookie. Na naszej stronie publikujemy reklamy Google AdSense. Aby określić Twoje zainteresowania, Google będzie śledzić Twoje zachowanie na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych za pomocą plików cookie. To śledzenie zachowań umożliwia Google dostosowywanie reklam, które widzisz w innych witrynach, do Twoich zainteresowań (ale nie publikujemy reklam opartych na zainteresowaniach w naszej witrynie). Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie zainteresowań powiązane z Twoją przeglądarką, odwiedzając: https://adssettings.google.com . Możesz również zrezygnować z pliku cookie sieci partnerskiej AdSense, korzystając z tych ustawień lub korzystając z mechanizmu rezygnacji z wielu plików cookie Network Advertising Initiative pod adresem: http://optout.networkadvertising.org . Jednak te mechanizmy rezygnacji same wykorzystują pliki cookie, a jeśli usuniesz pliki cookie z przeglądarki, rezygnacja nie zostanie zachowana. Aby zapewnić, że rezygnacja zostanie utrzymana w odniesieniu do konkretnej przeglądarki, możesz rozważyć użycie wtyczek Google do przeglądarki dostępnych pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996 .

14.4 Używamy plików cookie mediów społecznościowych. Te pliki cookie są używane, gdy udostępniasz informacje za pomocą przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub przycisku „Lubię to” w naszej Witrynie lub łączysz swoje konto lub angażujesz się w nasze treści na lub za pośrednictwem witryny sieci społecznościowej, takiej jak Facebook lub Twitter. Sieć społecznościowa odnotuje, że to zrobiłeś.

14.5 Korzystamy z usług dostawców określonych na stronie passconn.com/3po.pdf. Usługi te wykorzystują pliki cookie do różnych celów, takich jak media społecznościowe, cała lista pod adresem passconn.com/3po.pdf Możesz zapoznać się z polityką prywatności tego usługodawcy pod adresem podanym pod adresem passconn.com/3po.pdf.

 1. Zarządzanie plikami cookie

15.1 Większość przeglądarek umożliwia odmowę akceptowania plików cookie i usuwanie plików cookie. Sposoby wykonania tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac (Safari); oraz

(f) https://support.microsoft.com/help/4468242 (Edge).

Więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

15.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

15.3 Jeżeli zablokujesz pliki cookies, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu, usługi.

 1. Preferencje plików cookie

16.1 Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na naszej stronie internetowej. Zazwyczaj możesz usunąć lub odrzucić pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Twoją przeglądarkę (zazwyczaj znajdującą się w zakładce „ustawienia”, „pomoc”, „narzędzia” lub „edycja”). Wiele przeglądarek jest ustawionych tak, aby akceptować pliki cookie, dopóki nie zmienisz swoich ustawień.

 1. Nasze dane

17.1 Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Passion Connection LTD.

17.2 Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 8252252, a nasza siedziba:

44 Broadway
Londyn
E15 1XH
Zjednoczone Królestwo

17.3 Naszym głównym miejscem prowadzenia działalności jest

44 Broadway
Londyn
E15 1XH
Wielka Brytania .

17.4 Możesz skontaktować się z nami:

(a) pocztą na adres pocztowy podany powyżej;

(b) za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej;

(c) telefonicznie, pod numerem kontaktowym opublikowanym na naszej stronie internetowej lub

(d) pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail opublikowanego na naszej stronie internetowej.

 1. Przedstawiciel w Unii Europejskiej

18.1 Naszym przedstawicielem na terenie Unii Europejskiej w odniesieniu do naszych zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych jest Passion Connection LTD. Passion Connection LTD d/b/a Lucidsamples jest administratorem Twoich danych osobowych do celów europejskiego ustawodawstwa o ochronie danych. Zobacz sekcję Kontakt powyżej, aby uzyskać dane kontaktowe.

Nasz przedstawiciel w UE, z którym możesz się skontaktować pod adresemPoczta .

 1. Inspektor ochrony danych

19.1 Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to:Poczta .