Software / DAW samples

I de specifika kategorierna hittar du provpaket testade och kompatibla med Digital Audio Workstation-programvaran. Testerna har utförts av oss och vi kontrollerade manuellt varje provpaket om de är kompatibla med varje programvara.

Utvecklare gav oss sina programvarulicenser och erbjöd stöd och feedback under testerna. Genom detta samarbete kan vi presentera Dedicated DAW-kategorierna .