Software / DAW samples

W poszczególnych kategoriach znajdziesz zestawy sampli przetestowane i kompatybilne z oprogramowaniem Digital Audio Workstation. Testy zostały przeprowadzone przez nas i ręcznie sprawdziliśmy każdy pakiet próbek, czy są one kompatybilne z danym oprogramowaniem.

Programiści przekazali nam swoje licencje na oprogramowanie oraz zaoferowali wsparcie i informacje zwrotne podczas testów. Dzięki tej współpracy możemy zaprezentować Ci Dedykowane Kategorie DAW .