VILLKOR


Läs dessa villkor innan du beställer några produkter från vår webbplats.

Denna sida berättar om villkoren för Passion Connection LTD. licensierar produkterna på våra webbplatser www.lucidsamples.com, www.lucidsamples.de, www.lucidsamples.fr, www.lucidsamples.pl (webbplatsen eller webbplatsen) till dig, användaren.

Vänligen förstå att genom att beställa någon av våra produkter accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Det är ett kontrakt mellan dig, användaren och oss Passion Connection LTD.

Vi hoppas att du finner dessa villkor acceptabla. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor, använd inte vår webbplats.


1. INFORMATION I PRODUKTERNA

Även om alla rimliga ansträngningar görs för att säkerställa att informationen alltid är korrekt och fullständig, lämnar vi inga garantier eller utfästelser beträffande vandringens riktighet eller fullständighet och vi är inte ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden eller för resultaten som erhålls från användning av sådan information. Informationen utgör ingen form av råd eller rekommendation.


2. PRISER OCH BETALNINGAR

Alla angivna priser är enhetspriser, antingen i pund sterling i euro, amerikanska dollar, polska zloty. Vi är inte momsregistrerade. Vi tillhandahåller inte prisskydd eller återbetalningar i händelse av prissänkning eller kampanj.

Alla betalningar görs med Paypal, Moneybookers, banköverföring, kredit- eller betalkort. Ditt kort kommer bara att debiteras när provfilerna görs tillgängliga för dig att ladda ner.

Om emittenten av ditt kort vägrar att godkänna betalning kommer vi inte att acceptera din beställning och kommer inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser och vi är inte skyldiga att informera dig om orsaken till vägran. Vi är inte ansvariga för att din kortutgivare eller bank debiterar dig som ett resultat av vår behandling av din kredit-/betalkortsbetalning i enlighet med din beställning.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1 Om inget annat anges, kommer Passion Connection LTD. eller våra licensgivare äger de immateriella rättigheterna till webbplatsen och material på webbplatsen. Med förbehåll för licensen nedan är alla våra immateriella rättigheter reserverade.

3.2 Dessa inkluderar men är inte begränsade till någon anpassning, uppgradering eller uppdatering av prover.

Namnet Lucidsamples, varumärken, handelsnamn och domännamn, rättigheter till goodwill, rättigheter till mönster, rättigheter till datorprogram, databasrättigheter, rättigheter till all konfidentiell information, i varje fall registrerad eller oregistrerad, sådana rättigheter existerar i någon del av värld.

3.3 Du kommer inte att erhålla någon rättighet, titel eller intresse för dessa immateriella rättigheter genom att köpa licensen att använda produkterna eller genom att använda eller utnyttja produkterna på vår webbplats.

3.4 Allt innehåll på webbplatsen som text, grafik logotyper knappikoner bilder ljudklipp digitala nedladdningar och programvara ägs alla av Passion Connection LTD. om inte annat anges och är skyddade av internationella upphovsrättslagar.

Du kan skriva ut en kopia, och kan ladda ner utdrag, av alla sidor från vår webbplats för personlig referens och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på material som publiceras på vår webbplats.

Du får inte modifiera papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från medföljande text.

Vår status (och för alla identifierade bidragsgivare) som författare till material på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens för att göra det från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.

4. LICENSVILLKOR

Ljuden (eller musikproverna) utgör exklusiv egendom för deras tillverkare och/eller Passion Connection LTD. (häri gemensamt kallad "Licensgivaren") och är licensierade till dig som den ursprungliga slutanvändaren ("Licenstagaren"), för användning enligt nedan. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas under denna licens är exklusivt förbehållna Licensgivaren.

Om du är företagskund (Ateljé, Högskola, Skola eller annan institution) se punkt 4.6.

För användning av gratisprover se punkt 4.7.

Användningsområden inom vilka licenstagaren kan använda ljud/musikprover köpta via webbplatsen, såvida inte licensen för en given produkt anger annat:

4.1. Licenstagaren kan använda ljud/musikproverna i kombination med andra ljud i musikproduktioner (som inkluderar ljudspår av såsom filmer, videoproduktioner, radio/TV-program eller reklam, datorspel och multimediapresentationer, biblioteksmusik), offentliga uppträdanden och andra rimliga musikaliska syften inom musikaliska kompositioner.

4.2. Licenstagaren har rätt att modifiera ljuden och använda ljuden för kommersiella ändamål som en del av en musikalisk komposition i kombination med andra ljud.

4.3. Licenstagaren ska inte ha rätt att använda ljuden isolerat som ljudeffekter (dvs en sekvens av musikevenemang) eller inom några konkurrerande produkter som säljs eller återlicensieras till flera tredje parter. I sådana scenarier måste Licenstagaren ansöka till Passion Connection LTD. för förlängning av tillståndet.

4.4. Licenstagaren är exklusivt behörig att använda ljuden. Licenstagarens rätt är INTE överlåtbar. All återförsäljning, återlicensiering eller andra former av distribution av ljuden, antingen som de existerar eller modifierade, är strängt förbjudna. Du är inte auktoriserad att sälja, låna ut, hyra ut, leasa, tilldela, ladda upp till eller ladda ner från någon server, eller överföra något av ljuden till en annan användare, eller för användning i någon konkurrerande produkt.

4.5. Licensgivaren ska inte hållas ansvarig för att ljuden är lämpliga för ett särskilt ändamål för Licenstagaren.

4.6 I händelse av en FÖRETAGSKUND:

Licensen reglerar frågor som rör utgivningen av originalspår med hjälp av ljuden och producerade av anläggningen eller studionamnet. Det är möjligt att lägga till enskilda namn. Om någon person inom organisationen har för avsikt att använda ljuden som produceras under hans eller hennes eget namn, måste han/hon skaffa ett licensavtal för att köpa en annan produkt. Institutioner och institutioner, såsom skolor, högskolor eller utbildningsinstitutioner, kan köpa en fleranvändarlicens som vi kan ge rabatt för. Om du är företagskund och har några frågor, kontakta oss på e-postadressen:

e-post

4.7 Licensen med GRATIS PROVER:

För att ge dig en känsla av vad som ingår i det fullständiga releasepaketet förser vi dig med gratisprover. Proverna tjänar uteslutande i demonstrationssyfte, men för din bekvämlighet och respekt har du rätt att använda dem för kommersiella och icke-kommersiella ändamål, det enda du behöver veta och göra är att ge Lucid Samples kredit och erkännande som ägare av prover du har använt för att göra en låt, mix eller andra syften.

Sammanfattningsvis, medan du ger oss kredit för proverna, har du rätt att använda dem fritt för kommersiella och icke-kommersiella ändamål, om du vill visa din tacksamhet kan du köpa det kommersiella provpaketet från vilket de kostnadsfria är presenteras. Det kommer att hjälpa oss och motivera att göra ytterligare reklampaket för DJ- och musikproduktionsgemenskapen.

Om du har några frågor angående licensen, hur man använder den eller andra frågor, vänligen maila oss på e-postadressen:

e-post

5. ANVÄNDNING AV PRODUKTER

5.1 Standardlicensen för BETALDA PROV:

Vem mer kan använda ljudet från produkten som jag köpte?

Exklusivt har den ORIGINALKÖPARE rätten att använda ljudet kommersiellt, medan du inte är behörig att SÄLJA ljuden, inte heller att tillhandahålla dem gratis till någon tredje part. Om du gör det kommer en sådan tredje part att vara skyldig att betala royalties till Passion Connection LTD. vid kommersiell användning av ljuden. Du bryter mot lagen genom att göra det och du kan bli utsatt för höga böter . Dessutom är du inte behörig att placera proverna på en torrent eller fildelningsnätverk/webbplatser.

5.2 Mot bakgrund av din betalning till oss av den relevanta avgiften för produkten, ger vi dig en icke-exklusiv licens att ladda ner en produkt och göra en kopia av produkten för dina egna säkerhetskopieringsändamål.

5.2 Du samtycker för dig själv eller genom någon tredje part att inte distribuera, sälja, låna ut eller kommersiellt utnyttja hela eller någon del av produkten eller webbplatsen förutom vad som tillåts i detta avtal, demontera, dekompilera, anpassa, modifiera eller slå samman hela eller någon del av produkten. Du är inte tillåten att göra någon modifiering av hela eller någon del av produkten med indrag av vidare distribuera, sälja.

5.3 Åtagande Lucidsamples produkter görs på egen risk. Under inga omständigheter kommer Passion Connection LTD. eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter eller anställda vara ansvarig för direkt, indirekt eller följdförlust eller skada som någon användare av prover åsamkar sig. Detta inkluderar utan begränsning, inkomstförlust, dataförluster, olyckor när du lyssnar på innehållet, skador på dina ljud-/datorenheter eller data som lagrats på dem som härrör från nedladdningar eller för någon annan förlust eller skada av något slag, oavsett om de uppstår och oavsett om de orsakas genom skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller på annat sätt, även om det är förutsebart. Du samtycker till att hålla skadeslös från alla anspråk, ansvar, skador och/eller kostnader (inklusive utan begränsning juridiska avgifter) som uppstår från din användning av ett head to lucidsamples.com-prover eller om du inte följer villkoren i detta avtal.

Passion Connection LTD. rekommenderar starkt att du, användaren, vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder under promenaden, förblir uppmärksam och vaksam på din omgivning hela tiden.

6. LADDA NED LUCIDSAMPLES PRODUKTER

6.1 När din betalning har behandlats via webbplatsen kan produkten laddas ner under en period av 72 timmar. Efter att denna period har förflutit beklagar vi att du inte kommer att kunna ladda ner produkten om vi inte kommer överens skriftligen.

6.2 Vi garanterar inte att vår webbplats eller servrarna som gör den tillgänglig kommer att vara oavbruten eller felfria eller att du kommer att kunna komma åt ditt konto för att ladda ner produkten när som helst.

6.3 Vi är inte ansvariga för eventuella fel på produktens funktion om du inte följer de tekniska minimikraven som anges på vår webbplats.

6.4 Om du inte kan ladda ner produkten, kontakta vår kundsupport via e-post på:

e-post

Var noga med att identifiera dig och ange detaljer om problemet.

6.5 Passion Connection LTD. förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande vägra att godkänna någon nedladdning; i så fall återbetalas eventuell betalning.

6.6 Passion Connection LTD. ger en möjlighet att beställa CD/DVD-prover, där extra fraktkostnad tillkommer. Observera att bilder som presenteras på produkter inte är en del av produkter, de skickas inte till kunden när frakt med post väljs. Dessa bilder är endast för illustrationsändamål.

7. MISSBRUK AV LUCIDSAMPLES WEBBPLATSER

7.1 Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern på vilken vår webbplats är lagrad eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack.

7.2 I händelse av ett sådant brott kommer din rätt att använda vår webbplats omedelbart att upphöra.

7.3 Tillgång till vissa delar av vår webbplats är begränsad. Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomsten till delar av vår webbplats, eller faktiskt hela vår webbplats, efter eget gottfinnande.

7.4 Om vi förser dig med ett användar-ID och lösenord för att du ska kunna komma åt begränsade områden på vår webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord hålls konfidentiella. Du tar ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt användar-ID eller lösenord.

7.5 Vi kan inaktivera ditt användar-ID och lösenord efter eget gottfinnande eller om du bryter mot någon av policyerna eller villkoren som styr din användning av vår webbplats eller någon annan avtalsenlig skyldighet du är skyldig oss.

8. PASSION CONNECTION LTD. ANSVAR

8.1 Passion Connection LTD. ansvar enligt detta avtal ska inte överstiga inköpspriset för produkten du köper.

8.2 Vi kommer inte att hållas ansvariga eller ansvariga för underlåtenhet att utföra, eller försening i utförandet av, några av våra skyldigheter som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll.

8.3 Under inga omständigheter kommer Passion Connection LTD. eller någon av dess tjänstemän, investerare, styrelseledamöter eller anställda, är ansvariga för varje belopp eller typ av förlust eller skada som kan leda till dig eller en tredje part, inklusive men inte begränsat till direkt, indirekt eller följdförlust eller skada som någon användare åsamkar i anslutning till webbplatsen eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller resulterar i användningen av webbplatsen och alla webbplatser som är länkade från/till den och allt material som publiceras på den. Detta inkluderar utan begränsning, förlust av inkomst, data, vinst, goodwill, kontrakt, användning av pengar eller förlust eller skador som härrör från eller på något sätt är kopplade till affärsavbrott, olyckor när du lyssnar på innehållet, skador på dina ljud-/datorenheter eller data som lagras på dem som härrör från nedladdningar eller på grund av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av din åtkomst till, användning av eller surfar på webbplatsen eller din nedladdning av material från webbplatsen eller någon webbplats länkad från/till webbplatsen eller för någon annan förlust eller skada av något slag, oavsett om det uppstår och oavsett om det är orsakat av tort (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller annat, även om det är förutsebart.

8.4 Om produkten innehåller länkar eller referenser till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part, tillhandahålls dessa länkar eller referenser endast för din information. Alla affärer du har med sådana tredje parter ska ske enligt deras villkor (om några). Vänligen rikta inte till oss några frågor angående materialet som tillhandahålls av dem.

8.5 Passion Connection LTD. inte vara ansvarig för förlust eller skada som orsakats av distribuerad denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, program, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av något material som publicerats på den, eller någon webbplats som är länkad från/till den.

8.6 Även om vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte dess fullständighet eller riktighet; Vi förbinder oss inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på denna webbplats hålls uppdaterat.

9. VILLKOR OCH UPPHÖRANDE AV LICENSEN

9.1 Detta avtal kommer att fortsätta på obestämd tid men kommer att upphöra omedelbart och automatiskt om du inte följer någon av de villkor som anges i detta avtal. I så fall måste du förstöra allt material som kopierats eller laddats ner från vår webbplats(er) och skriftligen bekräfta för oss att du har gjort det.

9.2 Om vi vid något tillfälle under avtalsperioden inte insisterar på att strikt fullgöra någon av dina skyldigheter enligt avtalet eller någon av dessa villkor, eller om vi inte utövar någon av de rättigheter eller gottgörelser som vi har berättigad enligt avtalet, ska detta inte utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller gottgörelser och ska inte befria dig från att uppfylla sådana skyldigheter.

9.3 Vi kan överföra, överlåta, debitera, lägga ut underkontrakt eller på annat sätt förfoga över detta kontrakt, eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter som uppstår under det, när som helst under kontraktets löptid.

9.4 Du får inte överföra, överlåta, debitera eller på annat sätt förfoga över detta kontrakt, eller några av dina rättigheter eller skyldigheter som uppstår under det, utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

10. ALLMÄNT

10.1 Head to foot kan revidera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande genom att uppdatera detta inlägg. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de då gällande villkoren som du är bunden av.

10.2 När du använder vår webbplats accepterar du att all kommunikation med oss huvudsakligen kommer att vara elektronisk. Vi kommer att kontakta dig via e-post eller ge dig information genom att lägga upp meddelanden på vår webbplats.

10.3 Dessa villkor, tillsammans med vår integritetspolicy, utgör hela avtalet mellan dig och oss i relation till din användning av vår webbplats och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna webbplats.

10.4 Alla andra frågor, kommentarer eller förfrågningar ska riktas via e-post till:

e-post

11. GÄLLANDE LAG

Engelsk lag kommer att styra avtal för köp och försäljning av produkterna via webbplatsen. Alla tvister som uppstår från eller relaterade till sådana kontrakt ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.

12. RETUR- OCH AVBOKNINGSPOLICY

Vi erbjuder icke-materiella oåterkalleliga varor. De köpta produkterna är inte återbetalningsbara. Det finns inga avbokningar av onlinebeställningar. Det finns dock fall då återbetalning kan utfärdas:

- produkten levererades inte (utskickningsproblem)

- den var skadad (filerna skadade) och vi kan inte ge dig de fullständigt fungerande filerna

Alla betalningar som görs på www.lucidsamples.com, www.lucidsamples.de, www.lucidsamples.fr, www.lucidsamples.pl är inte återbetalningsbara.

Om du är osäker på lämpligheten av produkten du beställer, vänligen lyssna på demon av produkten på denna webbplats eller kontakta oss direkt för mer information.

13. INFORMATION OM OSS

Passion Connection LTD.
44 Broadway
London
E15 1XH
Storbritannien
Lucidsamples är ett varumärke och en handelsavdelning av Passion Connection LTD.
Företagsregistreringsnummer: 8252252, registrerat i England och Wales.

Webbplatserna www.lucidsamples.com, www.lucidsamples.de, www.lucidsamples.fr, www.lucidsamples.pl ägs av Passion Connection LTD. Alla rättigheter förbehållna.
Mejla oss:

post

Senast ändrad juni 2015

Duplicera eller omdistribuera inte i någon form.