Top Club Drums 2024 Edition

Top Club Drums 2024 Edition - 5000 doramu hitto to rupukorekushon

£ 55.00
税を含めない
数量
Quick buy

 • check
  100% Royalty Free
 • check
  Works in All DAWs, Audio & Video Software
 • check
  No Subscription needed - One time Payment
 • check
  Lifetime access

- 5000+ sanpuru
- 3500+ no doramusanpuru
- Yaku 1500 no doramurupu
- Rupu BPM: 125-140
- Muryo appudeto
- Saizu: 1, 94 GB (kaito-go)
- Wav matawa Aiff keishiki
16-bitto - 24-bitto/ 44. 1 KHz

Top Club Drums 2024 edishon ni tsuite

2022 edishon no appudeto:
- chubu doramu - 243-ko no atarashi doramu sanpuru
- ichibu no doramu sanpuru to doramu rupu o rimasuta.
2023 edishon no appudeto:
- saishogen no sumujingu masutaringu subete no korekushon.
- yoriyoi saundo no sanpuru: Crash FX, rongu Crash, Reverbclaps, Claps 2 nado.
- ikutsu ka no rupu no panorama o shusei.
2024 edishon no appudeto:
- 2020-nen irai saidai no appudeto.
- oku no doramu hitto no hinshitsu o kojo.
- foruda-nai no subete no saundo o narabe-gae, yori tekisetsu ni bunri.
- suhyaku no doramu hitto o sakujo/ yori yoi mono ni okikae.
- 167-ko no atarashi saiko hinshitsu no saundo o tsuika shimashita (69-ko no kikku o fukumu).
- dagakki no namae o bunri oyobi tsuika shimashita (`pakasshon' foruda-nai).

Top Club Drums 2024 edishon wa, kono purojekuto no 15-nenkan no torikumi to kaihatsu no seikadesu. Kono kyodaide hokatsu-tekina korekushon wa, 2-tsu no furui bodaina korekushon kara sentaku sa reta doramu sanpuru o kumiawasete sakusei sa remashita. Toppukurabudoramu Vol. 1 To Vol. 2. Hotondo no sanpuru no saundo ga kaizen sa remashita. Shuhasu no baransu ga seikaku ni tamota rete iru tame, mikkusu-nai de kantan ni itchi sa seru koto ga dekimasu. Tatoeba, Top Club Drums no demode wa, karui konpuresshon to rimitta o sonaeta mikkusu/ masuta chan'neru o nozoite, ikoraiza ya konpuressa wa mattaku shiyo sa rete imasen. Kono ohaba ni kairyo sa reta 2024-nenban wa, jurai no kokyaku-muke ni muryo de koshin dekimasu.

kono kohan'na doramu sanpuru korekushon wa, basu doramu, kurappusu, konsutorakushon kitto, kurasshu, HH kurozudo, HH opun, rupu 1, rupu 2, pakasshon, raido, sunea, supesharu, chubu doramu. Mata, saundo no seishitsu ni ojite 137 no sabuforuda ni wakarete imasu. Sonotame, bodaina ryo no sanpuru nimokakawarazu, tekisetsuna mono o mitsukeru no wa hikakuteki kantandesu.

Top Club Drums 2024 edishon no doramu hitto to rupu wa, denshi ongaku, EDM o fukumu subete no ongaku janru de shiyo dekimasu. , Toransu, hausu, tekuno, hanzuappu, hadosutairu, dansu, minimaru, toropikaru hausu, puroguresshibu hausu, tekku hausu, chiru hausu, dabusuteppu, fu~yucha besu, erekutoro, erekutoro poppu, chiruauto, IDM ongaku matawa shoyo riyo

keishiki

konyu dekiru keishiki wa, WAV to AIFF no 2-tsudesu. 2-Tsu no furui korekushon o ketsugo shita nochi, ichibu no sanpuru wa 16-bitto/ 44. 1 KHz hinshitsu ni nari, ichibu no sanpuru wa 24-bitto/ 44. 1 KHz hinshitsu ni narimasu. Ichibu no atarashi sanpuru wa 24-bitto/ 96 kHzdesu.

muryo appudeto

- atarashi edishon no shogai muryo appudeto.
- muryo izen no edishon (2020 ~ 2023 edishon) no shoyu-sha/ konyu-sha-muke no koshin.
- furui Top Club Drums Vol. No konyu-sha wa 50-pasento waribiki. 1 To Vol. 2 Pakku.
- saishin appudeto o nyushu suru ni wa, meru (contact@ lucidsamples. Komu) made go renraku kudasai.

Top Club Drums 2024 edishon no naiyo

Bassdrums (446)

- 73 Clubby Kicks A
- 45 Clubby Kicks B
- 41 Dirty Kicks
- 17 Distorted Kicks
- 28 Lo-Fi Kicks
- 69 Nord Kicks
- 34 Standard Kicks
- 53 Tech Kicks
- 42 Trance Kicks
- 44 Warm Kicks

Claps (896)

- 319 Claps
- 223 Hard Claps
- 34 Noise Claps
- 51 Reverbclaps (long wet samples)
- 85 Reverse Claps
- 184 Special Claps

Construction Kits (626 loops & drum hits)

- 4 Commercial Kits
- 2 Electro House Kits
- 2 Hardstyle Kits
- 11 House Kits
- 3 Minimal House Kits
- 5 Techno Kits
- 8 Trance Kits

Crash (240)

- 12 Crash 1
- 21 Crash 2
- 52 Crash Fx (long wet samples)
- 28 Dirty Crash
- 20 Long Crash
- 68 Reverse Crash
- 27 Short Crash
- 12 Special Crash

HH Closed (321)

- 74 Closed Hihats 1
- 98 Closed Hihats 2
- 25 Hard Closed Hihats
- 65 High Closed Hihats
- 59 Special Closed Hihats

HH Open (346)

- 44 Fade in Open Hihats
- 63 Hard Open Hihats
- 41 High Open Hihats
- 62 Open Hihats 1
- 75 Open Hihats 2
- 61 Special Open Hihats

Loops 1 (191)

- 21 Electro 126 Bpm
- 20 Industrial Techno 128 Bpm
- 38 Minimal Tech 126 Bpm
- 23 Minimal Tech 128 Bpm
- 02 Minimal Tech 140 Bpm
- 22 Techno-Club 126 Bpm
- 65 Techno-Club 140 Bpm

Loops 2 (753) (BPM: 125-140)

- 101 basic loops
- 122 clap loops
- 22 electronic loops
- 97 hihat loops
- 50 house loops
- 32 maracas loops
- 28 minimal loops
- 83 modulated loops
- 75 percussion loops
- 80 ride loops
- 39 snare loops
- 24 trance loops

Percussion (238)

Rides (190)

- 35 Dirty Rides
- 47 High Rides
- 19 Long Rides
- 70 Rides 1
- 19 Rides 2

Snares (528)

- 16 Dirty Snares
- 156 Reverse Snares
- 107 Short Snares
- 44 Snares 1
- 35 Snares 2
- 99 Snares 3
- 44 Special Snares
- 27 Standard Snares

Specials (337)

- 15 Feedback Hits
- 27 Miscs
- 56 Nord Sounds
- 90 Specials 1
- 37 Specials 2
- 112 Specials 3

Tube Drums (236)

- 13 Claps
- 50 Hats
- 32 Kicks
- 47 Percussion
- 03 Rides
- 49 Snares
- 42 Special

gokei: 5351 No doramu sanpuru to doramurupu!
Saizu: 1, 94 GB (kaito-go)
riyo kanona fomatto: WAV matawa AIFF

安全な支払い

sslsecured

コンテンツをダウンロードする

 • Top Club Drums 2022 Edition AIFF - 1568.72MB
 • Top Club Drums 2022 Edition WAV - 1568.58MB
 • Top Club Drums 2022 Edition WAV - 1568.58MB
 • Top Club Drums 2022 Edition AIFF - 1568.72MB

ライセンス契約

ライセンス契約