Personvern og informasjonskapsler

Denne oppdaterte versjonen av retningslinjene for personvern og informasjonskapsler trer i kraft for eksisterende brukere av tjenestene våre 23. mai 2018.

 1. Introduksjon

1.1 Vi er forpliktet til å ivareta personvernet til våre besøkende og kunder på nettstedet; i denne policyen forklarer vi hvordan vi vil håndtere dine personopplysninger.

1.2 Denne policyen gjelder der vi opptrer som behandlingsansvarlig med hensyn til dine personopplysninger; med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og midlene for behandlingen av disse personopplysningene.

1.3 Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. I den grad disse informasjonskapslene ikke er strengt nødvendige for å tilby nettstedet og tjenestene våre, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt for første gang.

1.4 Nettstedet vårt inneholder personvernkontroller som påvirker hvordan vi behandler dine personopplysninger. Ved å bruke personvernkontrollene kan du spesifisere om du ønsker å motta direkte markedsføringskommunikasjon og begrense publiseringen av informasjonen din. Du kan få tilgang til personvernkontrollene via kontoen din.

1.5 I denne policyen refererer "vi", "oss" og "vår" til Passion Connection LTD. For mer informasjon om oss, se seksjon 17.

 1. Hvordan vi bruker dine personopplysninger

2.1 I denne del 2 har vi satt opp:

(a) de generelle kategoriene av personopplysninger som vi kan behandle;

(b) når det gjelder personopplysninger som vi ikke har innhentet direkte fra deg, kilden og spesifikke kategorier av disse dataene;

(c) formålene som vi kan behandle personopplysninger for; og

(d) det rettslige grunnlaget for behandlingen.

2.2 Vi kan behandle data om din bruk av nettsiden og tjenestene våre (" bruksdata "). Bruksdataene kan inkludere din IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, henvisningskilde, besøkslengde, sidevisninger og nettsidenavigasjonsstier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din. Kilden til bruksdataene er vårt analytiske sporingssystem. Disse bruksdataene kan behandles med det formål å analysere bruken av nettstedet og tjenestene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig overvåking og forbedring av nettsiden og tjenestene våre.

2.3 Vi kan behandle kontodataene dine (" kontodata "). Kontodataene kan inneholde navn og e-postadresse. Kilden til kontodataene er du eller din arbeidsgiver. Kontodataene kan behandles med det formål å drive nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, vedlikeholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet, utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller iverksetting av tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt, ordre.

2.4 Vi kan behandle informasjon som du legger ut for publisering på nettstedet vårt eller gjennom våre tjenester (" publiseringsdata "). Publikasjonsdataene kan behandles med det formål å muliggjøre slik publisering og administrere nettsiden og tjenestene våre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår eller utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller iverksette tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt, ordre.

2.5 Vi kan behandle informasjon i alle henvendelser du sender til oss angående varer og/eller tjenester (" henvendelsesdata "). Forespørselsdataene kan behandles med det formål å tilby, markedsføre og selge relevante varer og/eller tjenester til deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke.

2.6 Vi kan behandle informasjon knyttet til våre kundeforhold, inkludert kundekontaktinformasjon (" kundeforholdsdata "). Kundeforholdsdataene kan inkludere ditt navn, din arbeidsgiver, din stillingstittel eller rolle, din kontaktinformasjon og informasjon i kommunikasjon mellom oss og deg eller din arbeidsgiver. Kilden til kundeforholdsdataene er du eller din arbeidsgiver. Kundeforholdsdataene kan behandles med det formål å administrere våre relasjoner med kunder, kommunisere med kunder, føre journal over denne kommunikasjonen og markedsføre våre produkter og tjenester til kunder. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig forvaltning av våre kundeforhold.

2.7 Vi kan behandle informasjon knyttet til transaksjoner, inkludert kjøp av varer og tjenester, som du inngår med oss og/eller gjennom vår nettside, tjeneste (" transaksjonsdata "). Transaksjonsdataene kan inkludere kontaktinformasjonen din, kortopplysningene dine og transaksjonsdetaljene. Transaksjonsdataene kan behandles med det formål å levere de kjøpte varene og tjenestene og føre riktige registre over disse transaksjonene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er gjennomføringen av en kontrakt/ordre mellom deg og oss og/eller iverksetting av tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt/ordre og våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet. .

2.8 Vi kan behandle informasjon som du gir oss med det formål å abonnere på våre e-postvarsler og/eller nyhetsbrev (" varslingsdata "). Varslingsdataene kan behandles med det formål å sende deg relevante varsler og/eller nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke eller gjennomføring av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt/ordre.

2.9 Vi kan behandle informasjon som finnes i eller relatert til all kommunikasjon som du sender til oss (" korrespondansedata "). Korrespondansedataene kan inkludere kommunikasjonsinnholdet og metadata knyttet til kommunikasjonen. Vår nettside vil generere metadata knyttet til kommunikasjon som gjøres ved hjelp av nettsidens kontaktskjemaer. Korrespondansedataene kan behandles med det formål å kommunisere med deg og journalføring. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av nettstedet vårt og virksomhet og kommunikasjon med brukere.

2.10 Nyhetsbrevet inneholder såkalte sporingspiksler. En sporingspiksel er en miniatyrgrafikk som er innebygd i slike e-poster, som sendes i HTML-format for å muliggjøre loggfilregistrering og analyse. Dette tillater en statistisk analyse av suksessen eller fiaskoen til online markedsføringskampanjer. Basert på den innebygde sporingspikselen kan testen se om og når en e-post ble åpnet av en registrert person, og hvilke lenker i e-posten som ble kalt opp av registrerte.

Slike personopplysninger som samles inn i sporingspikslene i nyhetsbrevene lagres og analyseres av behandlingsansvarlig for å optimere forsendelsen av nyhetsbrevet, samt for å tilpasse innholdet i fremtidige nyhetsbrev enda bedre til den registrertes interesser. Disse personopplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjeparter. Registrerte har til enhver tid rett til å tilbakekalle den respektive separate samtykkeerklæringen som er utstedt ved hjelp av dobbel-opt-in-prosedyren. Etter en tilbakekalling vil disse personopplysningene bli slettet av behandlingsansvarlig. The Passion Connection LTD. betrakter automatisk en tilbaketrekking fra mottak av nyhetsbrevet som en tilbakekalling.

2.11 Vi kan behandle alle dine personopplysninger identifisert i denne policyen der det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav, enten det er i rettssaker eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og hevdelse av våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

2.12 Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne policyen der det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer eller innhente profesjonelle råd. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.

2.13 I tillegg til de spesifikke formålene som vi kan behandle dine personopplysninger angitt i denne seksjon 2 for, kan vi også behandle noen av dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller i for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

2.14 Vi tilbyr brukere muligheten til å legge igjen individuelle kommentarer på individuelle bloggbidrag på en blogg, som er på nettsiden til kontrolløren. En blogg er en nettbasert, offentlig tilgjengelig portal, der en eller flere personer kalt bloggere eller nettbloggere kan legge ut artikler eller skrive ned tanker i såkalte blogginnlegg. Blogginlegg kan vanligvis kommenteres av tredjeparter.

Dersom en registrert legger igjen en kommentar på bloggen publisert på denne nettsiden, lagres og publiseres også kommentarene fra den registrerte, samt informasjon om datoen for kommentaren og om brukerens (pseudonym) valgt av den registrerte. . I tillegg logges også IP-adressen som er tildelt av Internett-leverandøren (ISP) til den registrerte. Denne lagringen av IP-adressen skjer av sikkerhetsgrunner, og i tilfelle den registrerte bryter rettighetene til tredjeparter, eller legger ut ulovlig innhold gjennom en gitt kommentar. Oppbevaring av disse personopplysningene er derfor i den behandlingsansvarliges egen interesse, slik at han kan unnskylde seg i tilfelle overtredelse. Disse innsamlede personopplysningene vil ikke bli overført til tredjeparter, med mindre en slik overføring er påkrevd ved lov eller tjener formålet med å forsvare den behandlingsansvarlige.

Kommentarene i bloggen kan abonneres på av tredjeparter. Spesielt er det muligheten for at en kommentator abonnerer på kommentarene etter hans kommentarer til et bestemt blogginnlegg.

Hvis en registrert person bestemmer seg for å abonnere på alternativet, vil behandlingsansvarlig sende en automatisk bekreftelses-e-post for å sjekke den doble påmeldingsprosedyren om hvorvidt eieren av den angitte e-postadressen har bestemt seg for dette alternativet. Muligheten til å abonnere på kommentarer kan avsluttes når som helst.

 1. Automatisert beslutningstaking

3.1 Som ansvarlig selskap bruker vi ikke automatisk beslutningstaking eller profilering.

 1. Oppgi dine personlige data til andre

4.1 Vi kan avsløre dine personopplysninger til ethvert medlem av vår gruppe av selskaper (dette betyr våre datterselskaper, vårt ultimate holdingselskap og alle dets datterselskaper) i den grad det er rimelig nødvendig for formålene og på det juridiske grunnlaget som er angitt i denne policyen. Informasjon om vår gruppe av selskaper finner du på passconn.com

4.2 Vi kan avsløre dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere i den utstrekning det er rimelig nødvendig for formålet med å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer, innhente profesjonell rådgivning eller opprettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, enten det er i retten saksgang eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

4.3 Vi kan avsløre dine personopplysninger til våre leverandører eller underleverandører identifisert på passconn.com/3do.pdf i den grad det er rimelig nødvendig for å oppfylle en kontrakt mellom deg og oss og/eller ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt, ordre.

4.4 Finansielle transaksjoner knyttet til nettstedet vårt og tjenestene våre håndteres av våre betalingstjenesteleverandører, f.eks. Paypal, Skrill, Stripe, Tpay, liste på url. Vi vil dele transaksjonsdata med våre betalingstjenesteleverandører bare i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, refundere slike betalinger og håndtere klager og forespørsler knyttet til slike betalinger og refusjoner. Du kan finne informasjon om betalingstjenesteleverandørenes personvernregler og praksis passconn.com/3po.pdf.

4.5 Vi kan avsløre forespørselsdataene dine til en eller flere av de utvalgte tredjepartsleverandørene av varer og tjenester som er identifisert på nettstedet vårt for å gjøre det mulig for dem å kontakte deg slik at de kan tilby, markedsføre og selge relevante varer og/eller tjenester. Hver slik tredjepart vil fungere som behandlingsansvarlig i forhold til forespørselsdataene vi leverer til den; og når du kontakter deg, vil hver slik tredjepart gi deg en kopi av sin egen personvernpolicy, som vil regulere denne tredjepartens bruk av dine personlige data.

4.6 I tillegg til den spesifikke utleveringen av personopplysninger som er angitt i denne seksjon 4, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person. Vi kan også utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav, enten det er i rettssaker eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

 1. Internasjonale overføringer av dine personopplysninger

5.1 I denne seksjon 5 gir vi informasjon om omstendighetene der dine personopplysninger kan overføres til land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

5.2 Vi og våre andre konsernselskaper har kontorer og fasiliteter i Storbritannia. EU-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelighetsbeslutning" med hensyn til databeskyttelseslovene i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil være beskyttet av passende sikkerhetstiltak, nemlig bruk av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen.

5.3 Vertsfasilitetene for nettstedet vårt ligger i USA, Storbritannia, Tyskland, Japan, Australia, Polen. EU-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelighetsbeslutning" med hensyn til databeskyttelseslovene i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil være beskyttet av passende sikkerhetstiltak, nemlig bruk av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen.

5.4 Du erkjenner at personopplysninger som du sender inn for publisering via vår nettside eller tjenester kan være tilgjengelige, via internett, over hele verden. Vi kan ikke forhindre bruk eller misbruk av slike personopplysninger av andre.

 1. Oppbevaring og sletting av personopplysninger

6.1 Denne seksjon 6 beskriver våre retningslinjer og prosedyre for datalagring, som er utformet for å sikre at vi overholder våre juridiske forpliktelser i forhold til oppbevaring og sletting av personopplysninger.

6.2 Personopplysninger som vi behandler til et eller annet formål skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for det eller de formålene. Kriteriene som brukes for å bestemme perioden for lagring av personopplysninger er den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden. Etter utløpet av denne perioden slettes de tilsvarende dataene rutinemessig, så lenge det ikke lenger er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten eller igangsetting av en kontrakt.

6.5 Uavhengig av de andre bestemmelsene i denne seksjon 6, kan vi beholde dine personopplysninger der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

 1. Endringer

7.1 Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på nettstedet vårt.

7.2 Du bør sjekke denne siden av og til for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer i denne policyen.

7.3 Vi kan varsle deg om betydelige endringer i denne policyen via e-post eller via det private meldingssystemet på nettstedet vårt.

 1. Dine rettigheter

8.1 I denne seksjon 8 har vi oppsummert rettighetene du har under databeskyttelsesloven. Noen av rettighetene er komplekse, og ikke alle detaljene er inkludert i våre sammendrag. Følgelig bør du lese relevante lover og veiledninger fra reguleringsmyndighetene for en fullstendig forklaring av disse rettighetene.

8.2 Dine hovedrettigheter under databeskyttelsesloven er:

(a) retten til tilgang;

(b) retten til retting;

(c) retten til sletting;

(d) retten til å begrense behandlingen;

(e) retten til å protestere mot behandling;

(f) retten til dataportabilitet;

(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet; og

(h) retten til å trekke tilbake samtykke.

8.3 Du har rett til bekreftelse på hvorvidt vi behandler dine personopplysninger og, der vi gjør, tilgang til personopplysningene, sammen med visse tilleggsopplysninger. Denne tilleggsinformasjonen inkluderer detaljer om formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger det gjelder og mottakerne av personopplysningene. Forutsatt at andres rettigheter og friheter ikke påvirkes, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger. Det første eksemplaret vil bli gitt gratis, men ytterligere kopier kan være underlagt et rimelig gebyr. Du kan få tilgang til dine personlige data ved å besøke din konto/profil når du er logget inn på nettstedet vårt.

8.4 Du har rett til å få korrigert eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg og, tatt i betraktning formålene med behandlingen, å få fullført eventuelle ufullstendige personopplysninger om deg.

8.5 I noen tilfeller har du rett til sletting av dine personopplysninger uten unødig forsinkelse. Disse omstendighetene inkluderer: personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; du trekker tilbake samtykket til samtykkebasert behandling; du protesterer mot behandlingen i henhold til visse regler i gjeldende databeskyttelseslovgivning; behandlingen er for direkte markedsføringsformål; og personopplysningene er ulovlig behandlet. Det er imidlertid unntak fra retten til sletting. De generelle unntakene inkluderer der behandling er nødvendig: for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet; for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

8.6 I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Disse omstendighetene er: du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene; behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting; vi trenger ikke lenger personopplysningene for formålene med behandlingen vår, men du trenger personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav; og du har protestert mot behandlingen i påvente av bekreftelsen av den innsigelsen. Der behandlingen har blitt begrenset på dette grunnlaget, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger. Vi vil imidlertid kun behandle det ellers: med ditt samtykke; for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; for beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller av hensyn til viktige allmenne interesser.

8.7 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger på grunnlag av din spesielle situasjon, men bare i den grad det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i allmennhetens interesse eller i utøvelse av enhver offisiell myndighet tillagt oss; eller formålet med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart. Hvis du kommer med en slik innvending, vil vi slutte å behandle personopplysningene med mindre vi kan påvise overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

8.8 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføringsformål). Hvis du gjør en slik innvending, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine for dette formålet.

8.9 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål på grunnlag av din spesielle situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave utført av hensyn til offentlig interesse.

8.10 I den grad det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er:

(a) samtykke; eller

(b) at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i eller for å iverksette skritt på din forespørsel før du inngår en kontrakt,

og slik behandling utføres på automatiserte måter, har du rett til å motta dine personopplysninger fra oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Denne rettigheten gjelder imidlertid ikke der den ville ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

8.11 Hvis du mener at vår behandling av personopplysningene dine er i strid med databeskyttelseslover, har du en juridisk rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EU-medlemsstaten der du har ditt vanlige opphold, arbeidsstedet eller stedet for den påståtte overtredelsen.

8.12 I den grad det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekningen.

8.13 Du kan utøve noen av dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger ved skriftlig melding til oss eller kontakte oss via kontaktskjema, i tillegg til de andre metodene spesifisert i denne seksjon 8.

 1. Tredjeparts nettsteder

9.1 Vår nettside inneholder hyperlenker til og detaljer om tredjeparts nettsteder.

9.2 Vi har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlige for, personvernreglene og praksisene til tredjeparter.

 1. Personopplysninger om barn

10.1 Vår nettside og våre tjenester er rettet mot personer over 13 år.

10.2 Hvis vi har grunn til å tro at vi har personopplysninger om en person under den alderen i databasene våre, vil vi slette disse personopplysningene.

 1. Oppdaterer informasjon

11.1 Gi oss beskjed hvis personopplysningene vi har om deg må korrigeres eller oppdateres.

 1. Om informasjonskapsler

12.1 En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes av en nettserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

Mange nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie-ID. En informasjonskapsel-ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en tegnstreng som internettsider og servere kan tilordnes til den spesifikke nettleseren der informasjonskapselen ble lagret. Dette gjør at besøkte nettsteder og servere kan skille den enkelte nettleseren til datasubjektet fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En spesifikk nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved hjelp av den unike informasjonskapsel-IDen.

Gjennom bruk av informasjonskapsler kan testen gi brukerne av denne nettsiden mer brukervennlige tjenester som ikke ville vært mulig uten innstillingen for informasjonskapsler.

Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på nettsiden vår optimaliseres med brukeren i tankene. Informasjonskapsler lar oss, som tidligere nevnt, gjenkjenne brukerne av nettstedet vårt. Hensikten med denne anerkjennelsen er å gjøre det enklere for brukere å bruke nettstedet vårt. Nettstedbrukeren som bruker informasjonskapsler, trenger f.eks. ikke legge inn tilgangsdata hver gang nettsiden åpnes, fordi denne overtas av nettsiden, og informasjonskapselen lagres dermed på brukerens datasystem. Et annet eksempel er informasjonskapselen til en handlekurv i en nettbutikk. Nettbutikken husker artiklene som en kunde har lagt i den virtuelle handlekurven via en informasjonskapsel.

Den registrerte kan når som helst forhindre innstilling av informasjonskapsler gjennom nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes, og kan dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. Videre kan allerede innstilte informasjonskapsler slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle populære nettlesere. Hvis den registrerte deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, kan det hende at ikke alle funksjonene på nettstedet vårt er helt brukbare.

12.2 Informasjonskapsler kan være enten "vedvarende" informasjonskapsler eller "session" informasjonskapsler: en vedvarende informasjonskapsel vil bli lagret av en nettleser og vil forbli gyldig til dens angitte utløpsdato, med mindre den slettes av brukeren før utløpsdatoen; en øktinformasjonskapsel vil derimot utløpe ved slutten av brukerøkten, når nettleseren lukkes.

12.3 Informasjonskapsler inneholder vanligvis ingen informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

 1. Informasjonskapsler som vi bruker

13.1 Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

(a) autentisering - vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og når du navigerer på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: session cookies;

(b) status - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å finne ut om du er logget inn på nettstedet vårt;

(c) handlekurv - vi bruker informasjonskapsler for å opprettholde statusen til handlekurven din mens du navigerer på nettstedet vårt;

(d) personalisering - vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om dine preferanser og for å tilpasse nettstedet vårt for deg;

(e) sikkerhet - vi bruker informasjonskapsler som en del av sikkerhetstiltakene som brukes for å beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre uredelig bruk av påloggingsinformasjon, og for å beskytte nettstedet og tjenestene våre generelt;

(f) annonsering - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å vise annonser som vil være relevante for deg;

(g) analyse - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og ytelsen til nettstedet vårt og tjenestene våre; og

(h) samtykke til informasjonskapsler – vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser i forhold til bruken av informasjonskapsler mer generelt.

 1. Informasjonskapsler brukt av våre tjenesteleverandører

14.1 Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

14.2 Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettstedet vårt. Google Analytics samler inn informasjon om nettstedets bruk ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn knyttet til nettstedet vårt, brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Googles personvernregler er tilgjengelig på: https://www.google.com/policies/privacy/ .

14.3 Vi kan publisere Google AdSense interessebaserte annonser på nettstedet vårt. Disse er skreddersydd av Google for å gjenspeile interessene dine. For å fastslå interessene dine vil Google spore oppførselen din på nettstedet vårt og på andre nettsteder på nettet ved hjelp av informasjonskapsler. Vi publiserer Google AdSense-annonser på nettstedet vårt. For å fastslå interessene dine vil Google spore oppførselen din på nettstedet vårt og på andre nettsteder på nettet ved hjelp av informasjonskapsler. Denne atferdssporingen lar Google skreddersy annonsene du ser på andre nettsteder for å reflektere interessene dine (men vi publiserer ikke interessebaserte annonser på nettstedet vårt). Du kan se, slette eller legge til interessekategorier knyttet til nettleseren din ved å gå til: https://adssettings.google.com . Du kan også velge bort informasjonskapselen for AdSense-partnernettverket ved å bruke disse innstillingene eller ved å bruke Network Advertising Initiatives mekanisme for bortvelging av flere informasjonskapsler på: http://optout.networkadvertising.org . Imidlertid bruker disse fravalgsmekanismene i seg selv informasjonskapsler, og hvis du fjerner informasjonskapslene fra nettleseren din, vil ikke oppt-out bli opprettholdt. For å sikre at et bortvalg opprettholdes med hensyn til en bestemt nettleser, kan du vurdere å bruke Googles nettleserprogramtillegg som er tilgjengelig på: https://support.google.com/ads/answer/7395996 .

14.4 Vi bruker informasjonskapsler for sosiale medier. Disse informasjonskapslene brukes når du deler informasjon ved hjelp av en delingsknapp for sosiale medier eller "liker"-knapp på nettstedet vårt, eller du kobler til kontoen din eller engasjerer deg i innholdet vårt på eller gjennom et sosialt nettverksnettsted som Facebook eller Twitter. Det sosiale nettverket vil registrere at du har gjort dette.

14.5 Vi bruker tjenesteleverandører spesifisert på passconn.com/3po.pdf. Disse tjenestene bruker informasjonskapsler til forskjellige formål som sosiale medier, hele listen på passconn.com/3po.pdf. Du kan se personvernreglene til denne tjenesteleverandøren på spesifisert på passconn.com/3po.pdf.

 1. Administrere informasjonskapsler

15.1 De fleste nettlesere lar deg nekte å akseptere informasjonskapsler og å slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletting av informasjonskapsler via disse lenkene:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac (Safari); og

(f) https://support.microsoft.com/help/4468242 (Edge).

Mer informasjon om informasjonskapsler, inkludert hvordan du kan se hvilke informasjonskapsler som er satt på datamaskinen eller mobilenheten din og hvordan du administrerer og sletter dem, kan du besøke www.allaboutcookies.org.

15.2 Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.

15.3 Hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på vår nettside, tjeneste.

 1. Cookie-preferanser

16.1 Du kan administrere dine preferanser knyttet til bruken av informasjonskapsler på nettstedet vårt. Du kan vanligvis fjerne eller avvise informasjonskapsler via nettleserinnstillingene. For å gjøre dette, følg instruksjonene gitt av nettleseren din (vanligvis plassert innenfor "innstillinger", "hjelp", "verktøy" eller "rediger"-funksjonen). Mange nettlesere er satt til å akseptere informasjonskapsler til du endrer innstillingene.

 1. Våre detaljer

17.1 Denne nettsiden eies og drives av Passion Connection LTD.

17.2 Vi er registrert i England og Wales under registreringsnummer 8252252, og vårt registrerte kontor er

44 Broadway
London
E15 1XH
Storbritannia

17.3 Vårt hovedkontor er

44 Broadway
London
E15 1XH
Storbritannia .

17.4 Du kan kontakte oss:

(a) per post, til postadressen oppgitt ovenfor;

(b) ved å bruke vårt nettsteds kontaktskjema;

(c) på telefon, på kontaktnummeret publisert på nettstedet vårt eller

(d) via e-post ved å bruke e-postadressen publisert på nettstedet vårt.

 1. Representant i EU

18.1 Vår representant i EU med hensyn til våre forpliktelser under databeskyttelsesloven er Passion Connection LTD. Passion Connection LTD d/b/a Lucidsamples er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger i henhold til europeisk databeskyttelseslovgivning. Se Kontakt oss-delen ovenfor for kontaktdetaljer.

Vår EU-representant kan du kontakte påpost .

 1. Databeskyttelsesansvarlig

19.1 Vår databeskyttelsesansvarliges kontaktinformasjon er:post .